Onderzoeksethiek

Onze verantwoordelijkheid jegens mensen begint in onze laboratoria. Maar daar stopt het niet. In alle fasen van de ontwikkeling en het gebruik van onze geneesmiddelen streeft Lilly naar het behoud van de hoogste normen van ethisch gedrag.

Bio-ethiek

Lilly heeft als een van de eerste farmaceutische bedrijveneen permanente commissie voor bio-ethiek aangesteld en later een speciaal programma rond bio-ethiek ingevoerd. Het programma biedt een antwoord op de steeds complexere en snellere ethische uitdagingen van wereldwijd onderzoek, ontwikkeling, marketing en verkoop van farmaceutische producten met het oog
op de bescherming en verdediging van:

  • de rechten en het welzijn van deelnemers aan onderzoeken en patiënten, en van

  • de integriteit van het wetenschappelijk proces en de toepassingen ervan binnen de gezondheidszorg.

Het Lilly Bioethics Program

  • voorziet in training en opleiding op het vlak van bio-ethiek;

  • overlegt met teams, functies en bedrijfsgebieden over thema’s rond bio-ethiek;

  • werkt zakelijke standpunten uit m.b.t. terugkerende of impactvolle thema’s rond bio-ethiek;

  • biedt input voor beleidsbeslissingen die gevolgen op bio-ethisch vlak hebben; en

  • werkt extern samen om best practices uit te werken voor het toepassen van bio-ethiek binnen de hele sector.

Een belangrijk kenmerk van het programma is de adviescommissie op het vlak van bio-ethiek, het Bioethics Advisory Committee, dat bestaat uit interne onderzoekers, bedrijfsleiders en externe experts.

Voor  meer informatie: https://www.lilly.com/science/discovery/research-ethics