Diversitet og inklusion

Vi værdsætter vore forskelle og deler vore succeser

Vi har brug for de mest innovative ideer for at løse nogle af de hårdeste udfordringer inden for lægemidler. Derfor er vi forpligtet til at skabe og opretholde et åbent, inkluderende og mangfoldigt miljø, hvor alle føler sig værdsat, respekteret og hørt. Gennem deling af en bred vifte af perspektiver, oplevelser og færdigheder kan vi inspirere hinanden til at tænke anderledes, generere ideer og levere innovative sundhedsløsninger.

Vores bestræbelser på at sikre et mangfoldigt og inkluderende miljø for vores medarbejdere spænder over hele kloden. For os betyder omfavnelse af mangfoldighed; at forstå, respektere og værdsætte forskelle, herunder men ikke begrænset til; hudfarve, religion, køn, seksuel orientering, nationalitet og handicap.

"We firmly believe that our differences make a difference to our business and the patients we serve, because our unique backgrounds are helping us become the most innovative company in healthcare"

Joy FitzgeraldChief Diversity Officer

Medarbejdergrupper


I vores nordeuropæisk organisation har vi fire medarbejdergrupper, som har fokus på at styrke følelsen af samhørighed i Team Lilly. Disse grupper udgør et stærkt netværk som giver mulighed for at lære om de forskellige kulturer i Lilly. Alle medarbejdere er velkomne, og opmuntres til at deltage.

Gender Inclusion arbejder på at fjerne forhindringer, der gør det svært for kvinder og mænd i Lilly at nå deres fulde potentiale ved at udfordre holdninger og overbevisninger om køn. Vi gør dette ved at identificere barrierer og øge bevidstheden om kønsidentitet. Programmet 'Mænd som allierede' og drivkraften mellem kønnene er vores nøglefokus for 2020-2021.

Generation-Lillys
formål er at fremme og hylde en multigenerationel kultur ved at udnytte vores forskellige erfaringer, perspektiver og baggrunde for at sikre, at medarbejdere i alle generationer føler en samhørighed med jævnaldrende, engagerede i Lilly og rustet til at lykkes professionelt.

ENABLE´s formål er at skabe en tryg kultur for folk med handicap. Vi gør dette ved at fremme bevidsthed, yde støtte og fjerne barrierer for mennesker, der lever med handicap og langsigtede sundhedsmæssige udfordringer. Access Lilly er vores prioriterede fokus, et strategisk initiativ med det formål at skabe et barrierefrit miljø, både fysisk og digitalt, for alle medarbejdere og
kunder.

LGBT+ Allies fremmer ligeværdig behandling og sikkerhed for lesbiske, homoseksuelle, bi- og transpersoner overalt, hvor Lilly opererer, for at sætte medarbejderne i stand til at nå deres fulde potentiale. Vi har også en LGBT Allie gruppe, der arbejder sammen  for at støtte kollegerglobalt på bedste vis. De allierede tilbydes træning, så de føler sig i stand til at gøre en forskel.

gin-erg.png

Gender Inclusion Network

icon-genl.png

Generation Lilly

icon-enable.png

ENABLE

icon-gin.png

LGBT + Allies