Bivirkninger og reklamationer

Indberetning af bivirkninger og reklamationer

Hvis du oplever bivirkninger, mens du tager et lægemiddel fra Lilly, bør du tale med din læge eller andet sundhedspersonale. Dette omfatter også eventuelle bivirkninger, der ikke er anført i indlægssedlen.

Bivirkninger og reklamationer bør indberettes. Indberetningsskema og information om bivirkninger findes på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside www.meldenbivirkning.dk. Du kan også rapportere bivirkninger og reklamationer til Lilly via vores medicinske information på telefon +45 45 26 61 00 eller e-mail scan_medinfo@lilly.com.

Ved at indberette bivirkninger, kan du hjælpe med at fremskaffe flere oplysninger om lægemidlernes sikkerhed.

Brug venligst ikke denne hjemmeside til at rapportere bivirkninger eller reklamationer relateret til et produkt fra Lilly.