Etik og compliance

Etik og kravoverholdelse

Hos Lilly stræber vi efter at opnå og bevare tilliden hos de mennesker, vi arbejder for, ved at handle etisk og ansvarligt i alt, hvad vi gør hver dag. Vi sætter høje standarder for vores produkter, drift og præstation, og vi viser omsorg og respekt for dem, der berøres af vores arbejde.

Siden vores grundlæggelse for næsten 150 år siden har vi håndteret vores virksomheds forretning med en dyb ansvarsfølelse over for alle vores interessenter. Vores handlinger har altid været baseret på vores virksomheds kerneværdier som integritet, dygtighed og respekt for mennesker.

Som en del af vores forpligtelse til disse værdier har vi udviklet og fortsætter stadig med at finpudse og forbedre vores etik- og kravoverholdelsesprogram. Dette program, der har til formål at fremme etisk adfærd og skabe en integritetskultur, omfatter dedikerede teams, der støtter globale programmer til bekæmpelse af korruption samt bioetik og beskyttelse af personlige oplysninger. Vi kræver, at vores medarbejdere gennemfører en årlig træning i etisk forretningspraksis og har systemer indført, der er udviklet til at registrere overtrædelser af love, regler og virksomhedspolitikker. Overalt, hvor vi opererer i verden, forpligter vi os til at opretholde vores høje standarder for vores produkter, vores etiske adfærd og vores præstation.

Vores globale etik- og kravoverholdelsesprogram understøtter dette engagement og er designet til at opfylde alle eksterne krav, herunder regelsæt udstedt af Den internationale sammenslutning af farmaceutiske producenter og foreninger, Foreningen for farmaceutiske forskere og producenter i Amerika og Den europæiske sammenslutning af farmaceutindustriforeninger.

Kommunikation

Vi fremmer aktivt en åben kommunikation på alle niveauer i organisationen. Vores medarbejdere forstår, at de er forpligtet til at dele spørgsmål eller bekymringer om potentielle overtrædelser eller uetisk adfærd, der kan skade Lilly eller de mennesker, vi arbejder for. Vores ledere forventes at støtte og fremme denne åbne kommunikation. Medarbejdere kan rapportere bekymringer til ledelsen, såvel som afdelingerne for HR, etik- og kravoverholdelse eller juridiske anliggender. Lillys hotline for etik- og kravoverholdelse er tilgængelig online 24 timer i døgnet for medarbejdere og offentligheden verden over, i henhold til lokal lovgivning eller via e-mail. Hotline -hjemmesiden viser også opdaterede lokale telefonnumre for de fleste lande, hvor det er tilgængeligt. Oversættelsestjenester er tilgængelige, hvis det er nødvendigt, og du kan foretage anmeldelser anonymt.

Få mere at vide

Samarbejdsaftaler med patientforeninger

Vi tror på, at det gavner at arbejde sammen med andre, der har det samme mål som os. At forbedre livet for mennesker, der bliver ramt af sygdom. Derfor indgår vi samarbejdsaftaler med patientforeninger, så vi kan nyde godt af hinandens viden og erfaringer. Lif (Lægemiddelindustriforeningen) har udarbejdet etiske retningslinjer for samarbejde mellem lægemiddelvirksomhederne og patientforeningerne for at sikre, at arbejdet foregår på en åben og troværdig måde. Aftalerne skal offentliggøres på virksomhedens egen hjemmeside. Lilly Danmark har for nuværende samarbejde med følgende patientforeninger:

Aktuelle samarbejder med patientforeninger

Donationer og tilskud til hospitaler

Lif har udarbejdet etiske regler for lægemiddelbranchens donationer og tilskud til bl.a. hospitaler, som forpligter Lægemiddelvirksomheder at offentliggøre en oversigt over tilskud og donationer til hospitaler, som er over en defineret værdi.

Lilly har for nuværende ikke givet tilskud eller donationer til hospitaler, som skal offentliggøres.