Vores ansvar

Gennem vores lægemidler, medarbejdere og engagement, hjælper vi mennesker over hele verden med at få et bedre liv. Det har været vores mål i mere end 140 år. Vi sætter os selv ambitiøse og udfordrende mål for hele tiden at forbedre det, vi gør – og hvordan vi gør det. Vi tilstræber at drive vores forretning på en ansvarlig måde og i samhørighed med de mennesker vi hjælper.

Vi forsøger hele tiden at forbedre os indenfor vores fem fokus områder:

  • At øge adgangen til vores lægemidler

  • At forbedre livet for mennesker

  • At fremme diversiteten på arbejdspladsen

  • At minimere den negative påvirkning på miljøet

  • At arbejde etisk og ansvarligt

Klima-, energi- og miljø mål for 2030

icon_card_LillyIcons_EnergyAndEnvironment_GreenhouseEffect.svg

Klima

CO2 neutrale i vores egen virksomhed. 100% vedvarende energi. Forbedre rapporteringen af emissioner i hele værdikæden.

icon_card_LillyIcons_EnergyAndEnvironment_Waste.svg

Affald

Nul affald på lossepladser. 100% genanvendelse af plastaffald. Bæredygtighed indenfor produkt- og emballagedesign.

icon_card_LillyIcons_EnergyAndEnvironment_ConserveWater.svg

Vand

Ingen indvirkning på vand- og havområder. Ingen påvirkning i miljøet fra lægemidler.

vertical-image-card-lifemoments-environments-0519-offset-555266.png

Miljømæssig bæredygtighed

Vores mål om at gøre livet bedre for mennesker, omfatter samtidig at beskytte og værne om den verden, vi lever i.

vertical-image-card-lifemoments-lifestyle-0519-offset-593363.png

Vi minimerer vores miljømæssige påvirkning

At udvikle og fremstille lægemidler fordrer anvendelsen af værdifulde ressourcer inklusiv energi, vand og råstoffer. Lilly har forpligtet sig til at reducere den miljømæssige påvirkning fra vores produkter igennem hele deres livscyklus – samt i hele forsyningskæden.