Yhteydenotot

Oy Eli Lilly Finland Ab
Mannerheimintie 117
00280 Helsinki
puh. (09) 8545 250


Lillyn tuotteisiin liittyvät kysymykset sekä haittavaikutuksista ja tuotevirhe-epäilyistä ilmoittaminen

Lillyn lääketietopalvelu (MedInfo)
puh. 0800 140 240 (ma-pe klo 9-15)
sähköposti:
medinfo_finland@lilly.com

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu pakkausselosteessa.

Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan viranomaiselle (www-sivusto: www.fimea.fi, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, FI-00034 FIMEA).
Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista Fimealle.

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa lääkevalmisteen turvallisuudesta.

Voit ilmoittaa Lillyn tuotteeseen liittyvän haittavaikutuksen tai tuotevirhe-epäilyn lääketietopalveluumme sähköpostitse medinfo_finland@lilly.com tai soittamalla 0800 140 240.
Apteekit /sairaala-apteekit /lääkekeskukset voivat raportoida tuotevalitukset/tuotevirhe-epäilyt Oriolan tuotevirhe-epäilyportaalin/-työkalun kautta.

Älä käytä tätä verkkosivustoa haittavaikutusten tai tuotevirhe-epäilyjen ilmoittamiseen.


Median tiedustelut

Northern Europe press office team, UKPublicAffairs@lilly.com tai puh. +44 20 3162 0046


Ilmoita eettisestä rikkomuksesta

Kannustamme kaikkia, sekä Lillyn työntekijöitä että yhtiön ulkopuolisia henkilöitä, ilmoittamaan mahdollisista rikkomuksista, jotka liittyvät liiketoiminnallisiin periaatteisiimme, muihin yhtiön käytäntöihin tai toimintatapoihin, tai mahdollisiin lakien tai määräysten rikkomiseen. Voit ilmoittaa mahdollisesta eettisestä rikkomuksesta tai ongelmasta ottamalla yhteyttä Lillyn Ethics & Compliance -osastoon tämän verkkosivun kautta. Se sisältää ajantasaiset maakohtaiset puhelinnumerot sekä ohjeet ilmoituksen tekemiseen paikallisen käytännön mukaisesti. Voit myös lähettää meille sähköpostia.