Vastuullisuus

Oy Eli Lilly Finland Ab (Lilly) on Lääketeollisuus ry:n jäsenyrityksenä sitoutunut julkistamaan taloudelliset etuudet, jotka liittyvät terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Julkistamisella halutaan lisätä yhteisen toiminnan läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. Julkistamisen toimintamalli ulottuu koko Euroopan alueelle ja se velvoittaa kaikkia Euroopan lääketeollisuusliittojen kattojärjestön EFPIA:n (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) jäseniä - Suomessa Lääketeollisuus ry:n jäseniä. Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan Lääketeollisuus ry:n eettisiä ohjeita.

Lääketeollisuus tekee läheistä yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa. Tähän yhteistyöhön tarvitaan monien eri terveydenhuollon sidosryhmien asiantuntemusta, mikä on välttämätöntä uusien lääkkeiden kehittämisen kannalta. Näitä sidosryhmiä ovat muun muassa lääkärit, tutkijat, potilasjärjestöt, sairaalat sekä terveysteknologiaan ja lääkkeisiin erikoistuneet yritykset. Yhteistyön avulla voidaan myös kerätä potilaan kokemuksia nykyisistä hoitomenetelmistä sekä kartoittaa niiden mahdollisia kehitystarpeita. Tämän lisäksi yhteistyön avulla voidaan jakaa välttämätöntä terveystietoa lääkkeiden asianmukaisesta käytöstä. Arvostamme Lillyllä yhteistyötämme terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa ja annamme täyden tukemme EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sitoumukselle julkistaa tähän yhteistyöhön liittyvät taloudelliset etuudet.

Käytännössä julkistaminen tarkoittaa taulukkomuotoisen raportin julkaisemista lääkeyritysten kotisivuilla edellisen vuoden aikana maksetuista taloudellisista etuuksista. Jokainen vuosittainen raportti on nähtävillä kolme vuotta sen julkaisuajankohdasta alkaen. Raportti sisältää julkistamisen piiriin kuuluvat taloudelliset etuudet, jotka on maksettu terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille heidän kanssaan tehdystä yhteistyöstä.

Julkistamisen piiriin kuuluvat seuraavat taloudelliset etuudet:

  • rekisteröintikustannukset koulutuksiin ja kongresseihin

  • matka- ja majoituskustannukset

  • puhuja- ja konsultaatiopalkkiot

  • tapahtumakustannuksiin osallistuminen (terveydenhuollon organisaatiot)

  • myönnetyt avustukset ja lahjoitukset

  • tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvät kustannukset

Tietosuojalainsäädännön mukaan lääkeyritysten on saatava terveydenhuollon ammattilaisilta suostumus heidän tietojensa julkistamiseen. Jos suostumusta ei anneta, tiedot julkistetaan ilman kyseisen henkilön nimeä yhteenvetomuotoisena tietona. Suostumusta ei tarvita terveydenhuollon organisaatioilta.

Lisätietoja

Sääntöjä koskevia lisätietoja löytyy EFPIA:n verkkosivustolta ja Lääketeollisuus ry:n verkkosivustolta.

Lillyn julkistamisraportit sekä taloudellisten etuuksien julkistamisessa käytetyt menetelmät ovat luettavissa alla olevien linkkien kautta.

2022 Julkistamisraportti

2022 Taloudellisten etuuksien julkistamisessa käytetyt menetelmät

2021 Julkistamisraportti

2021 Taloudellisten etuuksien julkistamisessa käytetyt menetelmät

2020 Julkistamisraportti

2020 Taloudellisten etuuksien julkistamisessa käytetyt menetelmät

Lillyn terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille maksamat taloudelliset etuudet Euroopassa voit nähdä täältä.

Annamme mielellämme lisätietoja julkistamiseen liittyen.

Yhteystiedot

  • Terveydenhuollon ammattilaiset ja organisaatiot:
    yhteydenotot joko puhelimitse (09) 8545 250 tai postitse Mannerheimintie 117, 00280 Helsinki

  • Median edustajat: Northern Europe press office team, [email protected] tai puh. +44 20 3162 0046