Käyttöehdot

Tämä sivusto ja sivustolla olevat tiedot esitetään sellaisina kuin ne ovat (”as is”), ilman nimenomaisia tai implisiittisiä takuita.

Oy Eli Lilly Finland Ab (”Lilly”), sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvat yhtiöt, yhteistyökumppanit ja näiden lisenssinantajat sanoutuvat irti kaikista sivustolla olevista tai sen sisällöstä ilmenevistä nimenomaisista tai implisiittisistä takuista, lupauksista ja ehdoista, mukaan lukien takuut omistusoikeudesta tai loukkaamattomuudesta, kaupallisesta käyttökelpoisuudesta taikka soveltuvuudesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Lilly, sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvat yhtiöt, yhteistyökumppanit ja näiden lisenssinantajat eivät takaa tai lupaa, että sivusto ja sillä esitetyt tiedot ovat täsmällisiä, täydellisiä, oikeellisia, ajankohtaisia tai tarpeellisia.

Lilly ei takaa tai lupaa, että sivusto toimii keskeytyksettä ja virheittä. Sivuston käyttäminen sekä sivustolla olevien materiaalien ja tietojen hyödyntäminen tapahtuvat käyttäjän omalla vastuulla, ja käyttäjä on yksinomaan ja täysin vastuussa kaikista epätodennäköisistäkin seurauksista, jotka aiheutuvat sivuston tai sen sisältämien tietojen käyttämisestä. Nämä rajoitukset eivät kuitenkaan välttämättä koske käyttäjiä, jotka ovat sellaisen lainkäyttöalueen piirissä, joka ei salli tämäntyyppisiä rajoituksia.

Osalle Lillyn verkkosivustoista on kaikilla käyttäjillä rajoittamaton pääsy, ja Lillyn sivustot saattavat sisältää lääketieteellistä ja lääkkeitä koskevaa tietoa. Näitä verkkosivustoja ei kuitenkaan voida millään tavalla käyttää diagnosointiin tai muihin lääketieteellisiin tarkoituksiin. Mikäli sinulla on terveydellinen ongelma, sinun tulee kääntyä terveydenhuollon ammattilaisen puoleen.

Sivustolla esitettyjen tietojen perusteella ei tule tehdä liiketoiminta-arvioita Lillystä tai jostakin sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvasta yhtiöstä. Lainsäädäntö tarjoaa muita tiedonlähteitä erityisesti tätä tarkoitusta varten, kuten vuosikertomukset ja osavuosikatsaukset, jotka ovat pyynnöstä saatavilla.