Copyright

Oy Eli Lilly Finland Ab (”Lilly”) antaa oikeuden kopioida Lillyn internetissä julkaisemaa materiaalia ei-kaupalliseen käyttöön oman organisaation sisällä edellyttäen, että kaikki tekijänoikeutta tai muuta omistusoikeutta ilmaisevat merkinnät säilytetään kaikissa kopioissa.

Mikään tällä sivustolla ei perusta epäsuorasti tai muutoinkaan käyttöoikeutta tai muuta oikeutta yhteenkään Lillyn tai kolmannen osapuolen patenttiin tai tavaramerkkiin. Paitsi kuten nimenomaisesti yllä on todettu, mikään tällä sivustolla ei perusta käyttöoikeutta tai muuta oikeutta yhteenkään Lillyn tekijänoikeuteen.

Tämä julkaisu esitetään Sellaisena kuin se on (”as is”) ilman nimenomaista tai implisiittistä takuuta, mukaan lukien kaikki implisiittiset takuut kaupallisesta käyttökelpoisuudesta, soveltuvuudesta johonkin erityiseen tarkoitukseen tai loukkaamattomuudesta. Edellä mainittu implisiittisiä takuita koskeva rajoitus on kuitenkin pätevä vain siinä määrin, kuin se on sallittua kussakin maassa sovellettavan lain mukaan.

Mikäli Lillyn julkaiseman materiaalin käyttäjä vastaa Lillylle lähettämällä palautetta kuten kysymyksiä, kommentteja, ehdotuksia, tai vastaavaa Lillyn julkaisemaan materiaaliin liittyen, tällaiseen palautteeseen sisältyvien tietojen ei katsota olevan luottamuksellisia ja Lillyllä ei ole mitään velvoitteita tällaisiin tietoihin liittyen. Lillyllä on rajoitukseton oikeus vapaasti toisintaa, käyttää, luovuttaa ja levittää tällaisia tietoja edelleen. Lisäksi Lillyllä on oikeus vapaasti käyttää tällaiseen tietoon sisältyviä ideoita, tietotaitoa tai tekniikoita mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien, mutta kuitenkaan rajoittumatta tällaisia tietoja hyödyntävien tuotteiden kehittäminen, valmistus ja markkinointi.

Lilly ei ole vastuussa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä, mukaan lukien sivustot joiden kautta käyttäjä on voinut saada pääsyn tälle sivustolle tai sivustot joihin käyttäjä saa pääsyn tämän sivuston kautta. Lilly ei ole vastuussa tällaisesta sivustosta tai linkistä.

Lilly pidättää kaikki moraaliset oikeudet.