Ethics and Compliance

Lillyn pyrkimyksenä on saavuttaa ja säilyttää asiakkaidensa luottamus toimimalla eettisesti ja vastuullisesti kaikissa tehtävissä kaikkina aikoina. Asetamme tuotteillemme ja toiminnallemme tiukat laatuvaatimukset ja osoitamme välittävämme kaikista ja kunnioittavamme kaikkia, joita työmme ja toimintamme koskettaa.

Yrityksemme lähes 150-vuotisen historian ajan liiketoimintaamme on ohjannut syvä vastuullisuuden tunne kaikkia sidosryhmiämme kohtaan. Toimintamme perustuu ja on aina perustunut yrityksemme ydinarvoihin, joita ovat tinkimättömyys, laatu ja ihmisten kunnioittaminen.

Osana sitoutumistamme näihin arvoihin olemme perustaneet Ethics and Compliance -ohjelman, jota kehitämme ja parannamme jatkuvasti. Ohjelman tarkoituksena on edistää eettisiä toimintatapoja ja tinkimättömyyteen perustuvaa toimintakulttuuria. Sitä varten perustetut erityiset tiimit keskittyvät korruption torjuntaan, bioetiikkaan ja tietosuojaan. Edellytämme työntekijöidemme suorittavan vuosittain eettisiä liiketoimintakäytäntöjä koskevan koulutuksen, ja käytössämme on järjestelmiä, joiden avulla lakeihin, säädöksiin ja yrityksemme toimintaperiaatteisiin kohdistuvat rikkomukset havaitaan. Olemme sitoutuneet tuotteidemme korkeaan laatuun ja toimintamme eettisyyteen kaikissa toimipaikoissamme eri puolilla maailmaa.

Kansainvälinen Ethics and Compliance -ohjelmamme tukee sitoumustamme. Se auttaa meitä täyttämään kansainvälisen lääkeyhtiöiden ja -yhdistysten liiton (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations), lääketeollisuutta edustavan yhdysvaltalaisen Pharmaceutical Research and Manufacturers of America -järjestön ja lääketeollisuuden Euroopan kattojärjestön (European Federation of Pharmaceutical Industry Associations) vaatimukset ja muut ulkoiset vaatimukset.


Viestintä

Kannustamme avoimeen viestintään organisaation kaikilla tasoilla. Työntekijämme tietävät, että heillä on velvollisuus tuoda esille mahdolliset rikkomukset tai epäeettiset toimintatavat, jotka voivat vahingoittaa Lillyä tai sen asiakkaita. Johtajiemme odotetaan tukevan ja edistävän avointa viestintää. Työntekijät voivat ilmoittaa mahdollisista huolenaiheista johtoportaalle tai henkilöstö-, laki- tai Ethics and Compliance -osastolle. Lillyn Ethics and Compliance -osaston kansainvälinen palvelu on työntekijöiden ja suuren yleisön käytettävissä (paikallisten lakien mukaisesti) verkossa vuorokauden ympäri, tai siihen voi ottaa yhteyttä sähköpostitse. Palvelun verkkosivuilla ilmoitetaan myös käytettävissä olevat ajantasaiset maakohtaiset puhelinnumerot. Käännöspalveluita on saatavilla tarvittaessa, ja nimetön raportointi on mahdollista.

Lue lisää