Kestävä kehitys

Tavoitteenamme on parantaa elämää – Make Life Better. Olennainen osa tätä on suojella maailmaa jossa elämme.

Minimoimme ympäristövaikutustamme.

Lääkkeiden valmistaminen vaatii arvokkaiden resurssien, kuten energian, veden ja raaka-aineiden käyttämistä. Olemme sitoutuneet jatkuvaan ympäristövaikutusten vähentämiseen, koskien koko tuotteidemme elinkaarta kuin toimitusketjujammekin – keskitymme erityisesti ilmastomuutoksen torjuntaan, jätteiden kierrätykseen sekä vesien puhtauteen.

2030 ympäristötavoitteet

icon_card_LillyIcons_EnergyAndEnvironment_GreenhouseEffect.svg

ILMASTO

Hiilineutraalius omassa toiminnassamme. Käytämme 100% uusiutuvaa sähköä. Päästöraportointi kattaa koko tuotantoketjun.

icon_card_LillyIcons_EnergyAndEnvironment_Waste.svg

JÄTTEET

Ei lainkaan kaatopaikkajätettä. 100% muovijätteestä käytetään uudelleen. Kestävä kehitys integroidaan osaksi tuote-ja pakkaussuunnittelua.

icon_card_LillyIcons_EnergyAndEnvironment_ConserveWater.svg

VESI

Ei kuormitusta vesistöihin. Ei lääkeainekuormitusta ympäristöön.