Szerzői jogi információk

Mindaz, amit a webhelyünkön olvas vagy lát, az Eli Lilly and Company („Lilly”) vagy egy harmadik fél, amely a Lilly számára engedélyezte az ilyen anyagok használatát, szerzői vagy egyéb oltalom alatt álló és tulajdonosi jogainak tárgyát képezi. Eltérő rendelkezés hiányában a Webhelyen olvasott vagy látott információk kizárólag a Használati feltételek vagy a Lilly előzetes írásbeli engedélye alapján másolhatók vagy használhatók fel.


Kifejezett eltérő rendelkezés hiányában engedélyezzük Önnek a Webhely egyes oldalainak kinyomtatását a Lilly által kínált szolgáltatások vagy termékek megismerését szolgáló, személyes, nem kereskedelmi célú felhasználás céljából, illetve az egészségügyhöz vagy az oktatáshoz kapcsolódó, nem kereskedelmi célú felhasználás céljából. Ha Ön egészségügyi szakember vagy egészségügyi szolgáltató, kifejezett eltérő rendelkezés hiányában kinyomtathatja a webhely egyes oldalait, és ezeket az információkat és anyagokat másoknak is átadhatja. Ön nem rendelkezik további engedéllyel ezen anyagok licencelésére, eladására, tárolására, módosítására megváltoztatására vagy ezekből az anyagokból származékos művek létrehozására. Az engedély megadása nem jelenti a tulajdonjog átruházását, és az ilyen engedély birtokában Ön nem jogosult:

  • az anyagokat kereskedelmi célokra vagy nyilvános bemutatásra felhasználni;

  • eltávolítani az anyagokból a jogcímre, a védjegyre vagy egyéb tulajdonjogra vonatkozó megjegyzéseket;

  • az anyagokat bármely más szerverekre „tükrözni”.

Nem vállalunk garanciát vagy teszünk kijelentést arra vonatkozóan, hogy a Webhelyen megjelenő anyagok használata nem sérti harmadik felek jogait.

Nem vállalunk garanciát vagy teszünk kijelentést arra vonatkozóan, hogy a Webhelyen megjelenő anyagok használata nem sérti harmadik felek jogait.
Eltérő rendelkezés hiányában a Webhelyen található valamennyi logó, név, minta és márka a Lilly tulajdonában lévő vagy a Lilly által licencelt védjegynek minősül. Ezen védjegyek vagy egyéb adatok felhasználása vagy visszaélésszerű felhasználása szigorúan tilos. A jelen dokumentumban foglaltak nem értelmezhetők úgy, hogy (hallgatólagosan, a követelés érvényesítésének akadályaként vagy más formában) a Lilly vagy bármely harmadik fél szabadalma, márkája vagy egyéb szellemi tulajdonjoga alá tartozó licencet vagy jogot biztosítanak. A fentiekben kifejezetten meghatározottak kivételével a jelen dokumentumban semmi sem értelmezhető úgy, hogy a Lilly szerzői joga alá tartozó licencet vagy jogot biztosít.

Lépjen velünk kapcsolatba

PP-MG-HU-0079

A dokumentum zárása: 2021. 08.02.

Lilly Hungária Kft. | 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. | Tel: +36-1-328-5100