HASZNÁLATI FELTÉTELEK 

Az Ön hozzájárulása 

Üdvözöljük honlapunkon, amely az Eli Lilly and Company leányvállalata, a Lilly Hungária Kft. („Lilly”) tulajdonában áll. A weboldal használatával (a továbbiakban: „weboldal”) Ön kijelenti, hogy elfogadja és betartja a jelen felhasználási feltételeket és a vonatkozó jogszabályokat. A jelen weboldal Ön általi használatára az Adatvédelmi szabályzat valamint a sütik használatára vonatkozó szabályzat is vonatkozik. 

Jogi korlátozások 

Jelen oldalakat, valamint azok tartalmát azok aktuálisan elérhető formájában biztosítjuk. A Lilly, valamint licencadói és beszállítói semmilyen szavatosságot, legyen az kifejezett vagy rejtett, jogi vagy egyéb, nem vállalnak, a törvény által megengedett legnagyobb mértékben. A Lilly, valamint licencadói és beszállítói különösen nem állítják – és nem nyújtanak garanciát - a Lilly weboldalán vagy azzal kapcsolatban nyújtott tartalom, szoftver, szöveg, grafika, eszközök, linkek vagy kommunikáció pontossága, megbízhatósága, teljessége, időszerűsége, megfelelősége vagy időzítése, azok használata vagy az általuk elérhető egyéb weboldalak tekintetében. A Lilly nem tudja szavatolni, hogy a jelen weboldal mindig elérhető, hibától, számítógépes vírusoktól és egyéb káros elemektől mentes. A Lilly, valamint licencadói és beszállítói semmilyen körülmények között nem vállalnak semmilyen felelősséget az oldalakkal vagy egyéb, harmadik fél által működtetett oldalakkal kapcsolatos adatvesztésért, felhasználás elérhetetlenségéért, történjen az szerződés vagy más egyéb jogcím alapján, még abban az esetben sem, ha a Lilly értesült ezen károk lehetőségéről. A fenti kivétel kizárólag a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényes. Ön bármikor dönthet úgy, hogy nem használja tovább a weboldalt. A weboldal tartalma semmilyen módon nem váltja ki a hivatásos, orvosi konzultációt és nem értelmezhető kezelésre vonatkozó iránymutatásként. A jelen weboldalon keresztül biztosított semmilyen tartalomnak vagy szolgáltatásnak nem célja orvosi diagnózis felállítása vagy az orvosi kezelés. Amennyiben egészségügyi problémával kapcsolatos kérdése van, minden esetben kérje ki egészségügyi szolgáltatója szakmai tanácsát  

Linkek 

A jelen weboldal látogatóink számára információs céllal más oldalakra irányuló hivatkozásokat tartalmazhat. Azonban, mivel a hivatkozással elérhető weboldalak tartalmának folyamatos változása miatt a Lilly ezek felett nem bír ellenőrzéssel, harmadik felek weboldalainak tartalmáért, gyakorlataiért vagy szabályaiért nem vállal felelősséget. A Lilly nem promotálja harmadik felek weboldalainak tartalmát. A Lilly nem vállal felelősséget a saját weboldalairól hivatkozással elérhető külső weboldalak tartalmáért, sem az azokon az oldalakon beágyazott oldalakért vagy a harmadik felek hirdetéseiért; továbbá, a fenti weboldalak tartalma és pontossága tekintetében a Lilly semmilyen nyilatkozatot nem tesz és szavatosságot nem vállal. A harmadik felek weboldalait Ön saját kockázatára használhatja, azon weboldalak saját felhasználási feltételei szerint.  

Információhasználat és -átadás  

Amennyiben számunkra információt ad át, beleértve a megjegyzéseket, javaslatokat, ötleteket, feljegyzéseket, képeket, grafikákat, vázlatokat vagy egyéb információkat, azzal az adott információt és az arra vonatkozó valamennyi jogot a Lilly számára díjmentesen átadja. Az ilyen információ nem tekinthető bizalmas jellegűnek, és a Lilly nem kötelezhető arra, hogy annak tekintse, és jogában áll, hogy lemásolja, használja, hozzáférhetővé tegye és közzétegye mások számára mindenfajta korlátozás nélkül, kivéve, amit a GDPR és a személyes adatokra vonatkozó egyéb jogszabályok és rendeletek előírnak, az Ön engedélye, hozzájárulása vagy az Önnek vagy másnak járó kártérítési igény nélkül. A Lilly az ezen információ részét képező know-how-t és módszereket bármilyen célra szabadon felhasználhatja, beleértve, de nem kizárólag, a fejlesztést, gyártást és marketinget. Ez minden esetben érvényes, függetlenül attól, hogy az adott információt e-mailben, a weboldalon található űrlap kitöltésével, üzenőfalon vagy bármely egyéb módon küldi. A Lilly a weboldalt időnként ellenőrizheti és felülvizsgálhatja, és saját mérlegelése alapján módosíthatja vagy törölheti az Ön által a weboldalon közzétett bejegyzéseket. Azonban a Lilly nem felel azért, amit Ön a weboldalra ír.  

A weboldal használata / biztonság 

Ön beleegyezik abba, hogy nem közöl és nem tölt fel illegális, fenyegető, sértő, rágalmazó, obszcén, pornográf vagy a törvényekbe, rendeletekbe vagy előírásokba egyéb módon ütköző tartalmakat. Ön tartozik felelősséggel az Ön által a weboldalon közzétett minden tartalomért. Továbbá elfogadja, hogy nem tölt fel, nem közöl, nem terjeszt vagy egyéb módon nem közöl olyan tartalmat a weboldalon keresztül, amely annak normális működését hátrányosan befolyásolhatja, és ami a tárgyra nézve nem releváns, vagy ami bármely módon korlátozhatja vagy akadályozhatja az egyéb felhasználókat a weboldal használatában. Amikor Ön a jelen weboldalt használja, az információk továbbítása olyan eszközön keresztül történik, amely felett a Lilly és beszállítói nem rendelkeznek ellenőrzéssel vagy illetékességgel. Ezáltal a Lilly nem vállal semmilyen felelősséget a weboldal használatával kapcsolatban továbbított bármely adat vagy információ késéséért, hibájáért, megszakadásáért vagy megsemmisüléséért, amely felett a Lilly és beszállítói nem rendelkeznek ellenőrzéssel vagy illetékességgel.  

Korlátozások 

A Lilly Hungária Kft. székhelye a Magyarországon található. A jelen weboldalt kizárólag a Magyarország állampolgárai általi használatra szánták. A Lilly nem nyilatkozik úgy, hogy az ezen a weboldalon található anyagok máshol megfelelőek vagy elérhetőek lennének. Magyarországon kívül bizonyos személyek számára vagy bizonyos országokban a tartalomhoz való hozzáférés törvénybe ütközhet. Amennyiben ezt a weboldalt Magyarországon kívülről keresi fel, azt saját felelősségére teszi, és Ön felel azért, hogy saját országa törvényeit betartsa. A jelen weboldalt 18 év alatti személyek nem használhatják, nem kereshetik fel. 

Kiskorúak 

Vegye figyelembe, hogy ezt a weboldalt 18 év alatti személyek nem használhatják, és nem is kereshetik fel. Azon személyekről, akikről tudjuk, hogy 18 év alattiak, nem gyűjtünk személyazonosításra alkalmas személyes adatokat. 

Jogviták és alkalmazandó jog 

Jelen Felhasználási feltételekre, valamint ezen Feltételekkel, azok tartalmával vagy szóhasználatával kapcsolatosan felmerülő bármely jogvitára vagy követelésre (ideértve a szerződésen kívüli jogvitákat vagy követeléseket) Magyarország anyagi jogi törvényei vonatkoznak, a kollíziós szabályok alkalmazása nélkül. Amennyiben jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezését illetékes bíróság érvénytelennek találja, úgy az nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét. Ön kifejezetten elfogadja, hogy a Lilly-vel szemben fennálló bármely jogvita esetén, vagy bármely olyan jogvita esetén, amely a weboldal Ön általi használatához bármely módon kapcsolódik, vagy a jelen Felhasználási feltételekkel, azok tartalmával vagy szóhasználatával kapcsolatos bármely jogvita vagy követelés esetén (ideértve a szerződésen kívüli jogvitákat és követeléseket) a tárgy és a helyi illetékesség alapján a Magyarország bíróságai illetékesek. 

A megállapodás teljessége 

Amennyiben a jelen weboldal nem tartalmaz kifejezett utalást az alkalmazandó jogszabályra, jelen Felhasználási feltételek és Adatvédelmi szabályzat és a sütik használatára vonatkozó szabályzat jelenti az Ön és a Lilly között a weboldal és tartalma használatára vonatkozó teljes megállapodást. 

A Felhasználási feltételek módosítása 

Jelen Felhasználási feltételeket a Lilly bármikor, értesítés nélkül módosíthatja. Amennyiben a Lilly arra a következtetésre jut, hogy Ön megszegte vagy esetlegesen megszegi jelen Feltételek bármely rendelkezését, úgy a Lilly bármikor, értesítés nélkül felmondhatja a jelen Megállapodást, részben vagy teljesen megszüntetheti a weboldalhoz való hozzáférését, illetve részben vagy teljesen megszüntetheti bármely felhasználónak a weboldalhoz való hozzáférését. Jelen megállapodást Ön bármikor felmondhatja oly módon, hogy a weboldalról szerzett anyagokat megsemmisíti és befejezi a weboldal használatát. A jelen weboldal Ön általi használatára az Adatvédelmi szabályzat, a sütik használatára vonatkozó szabályzat és a Szerzői jogokra vonatkozó szabályzat is vonatkozik. 

 

 

 

 

PP-MG-HU-0062 

A dokumentum zárása: 2020. 09. 25. 

Lilly Hungária Kft. | 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. | Tel: +36-1-328-5100