Lilly life duvarının önünde konuşan iki kişi

Lilly Hakkında

Lilly, tüm dünyadaki insanların yaşamlarını iyileştiren ilaçlar yaratmak için, insana verilen değeri keşif ile birleştirir.

Yaptığımız her şeyde Lilly'ye üç temel ve köklü değer rehberlik eder:

  • Dürüstlük: Faaliyetlerimizi, ilgili yasaların tümüne uygun biçimde gerçekleştiririz. Müşterilerle, çalışanlarla, paydaşlarla, ortaklarla, tedarikçilerle, rakiplerle ve hizmet verdiğimiz topluluklarla olan etkileşimlerimizde dürüst davranırız.

  • Mükemmellik: İlaç inovasyonunu sürdürür, yüksek kalitede ürünler sunar ve üstün nitelikli iş sonuçlarına ulaşmak için çalışırız.

  • İnsana Saygı: Karşılıklı saygı, açıklık ve bireysel dürüstlük üzerine kurulu bir çalışma ortamının devamlılığını sağlarız. Şirketimize temas eden veya şirketimizin temas ettiği tüm kişilerin, yani müşteriler, çalışanlar, hissedarlar, ortaklar, tedarikçiler ve toplulukların refahını sağlama sorumluluğunu üstleniyoruz.

Keşif bizim çağrımızdır, Eli Lilly ilk laboratuvarımızın kapılarını açtığı günden bu yana bizi tanımlayan ruhtur. 140'ı aşkın yıl ve yaklaşık 100 ilaçtan sonra, bir sonraki büyük keşif için çalışmaya ve tüm dünyadaki insanların yaşamlarını iyileştirmek için daha fazla yol açmaya devam ediyoruz.