Sahteciliği Önleme

Sahte İlaçların Tehlikeleri

Sahte ilaçlar, halk sağlığına yönelik ciddi bir risktir. Bunlar, sağlık otoriteleri tarafından denetlenmemiş ilaçlardır ve genellikle sağlıksız koşullarda yasa dışı olarak üretilirler. Bu ilaçların kaynakları bilinmemektedir ve içerikleri güvenilmezdir.

Sahte ilaçlar borik asit, döşeme cilası ve kurşunlu yol boyası gibi zehirli maddeler içerebileceği için hasta güvenliği açısından tehlike oluşturur. Bu ürünleri kullanmak hiçbir zaman güvenli değildir ve ölümcül olabilir.

Ne yazık ki sahte ilaç sektörü büyümektedir. Küresel suç ağları, tüm büyük tedavi alanlarında, büyük coğrafyaların tamamında ve 100'den fazla ülkede sahte ürünler üretip dağıtmaktadır.

Lilly'nin Sahteciliği Önleme Girişimleri

Lilly, hastaların güvenliğini sağlamak amacıyla ürün kalitesine yönelik en yüksek standartları korurken, tıbbi inovasyonu da geliştirmeye kararlıdır.

Lilly, kamu sağlığını korumak için gerekli tüm önlemleri almayı hedefler. Sahte Lilly ürünleri olduğundan şüphelenilen ürünler konusunda soruşturma yapan dahili bir Global Sahteciliği Önleme Ekibimiz mevcuttur. Yasa dışı faaliyetleri engellemek amacıyla üretim ve dağıtım trendlerini tespit etmeye yönelik prosedürler yürürlüktedir.

Sahteciliği hiçbir kurum tek başına durduramaz. Bu nedenle Lilly, hasta güvenliğini sağlayan global bir sahteciliği önleme stratejisi oluşturmak amacıyla diğer ilaç şirketleri ile birlikte global ölçekte düzenleyici kamu kurumları ve kanun uygulayıcı kurumlarla iş birliği yapmaktadır.

Bu arada, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık Mesleği Mensupları Derneği ve Dünya Gümrük Örgütü gibi sivil toplum örgütleriyle güçlerimizi birleştirerek hastaları ve sağlık mesleği mensuplarını yasal olmayan satış kanallarından ilaç satın almanın tehlikeleri hakkında uyarmak amacıyla yürütülen uluslararası eğitim çalışmalarını desteklemeye devam ediyoruz.

İnternet, sahte ilaç ticareti için anonim ve küresel bir pazar oluşturarak sorunu daha da ağır boyutlara taşımaktadır. Günümüzdeki sahte ilaçların giderek artan teknolojik gelişmişlikleri ve kapasiteleri söz konusuyken, sahte ilaçların bulunduğu yerlerin tespit edilmesi, bundan sorumlu olan suçluların yakalanması ve hastaların korunması için diğer kuruluşlarla birlikte çalışmamız gerekmektedir.