Nörodejenerasyon

Lilly'nin nörodejenerasyon ürün geliştirme portföyü, endüstrinin en derin ürün geliştirme portföylerinden biridir ve yaklaşık otuz yıllık araştırma ve geliştirme çalışmalarımız sonucunda ortaya çıkan keşiflerle şekillendirilmiştir. Mevcut programımız ağırlıklı olarak Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatan veya durduran, hastalığı modifiye edici tedavileri geliştirmeye odaklanmıştır. Ayrıca, diğer demans türlerinin belirtilerini tedavi etme yöntemleri üzerinde de çalışmaktayız. Lilly, Alzheimer hastalığının daha geniş ölçekteki bilimsel topluluğu dahilinde, önde gelen bağımsız iş birliklerinin bir parçası olmaktan onur duymaktadır.