Hasta Güvenliği

Lilly'de Güvenlik Önemlidir

Lilly, hasta güvenliğine büyük önem vermektedir ve amacımız, bir ilacın faydalarının ve risklerinin, sağlık otoriteleri, sağlık mesleği mensupları ve hastalar tarafından devamlı olarak izlenmesini ve iyi anlaşılmasını sağlamaktır.

Lilly, tüm ürünlerin yaşam döngüsü süresince veri toplayarak, bir farmakovijilans sistemi sürdürmektedir. Bu sistem, ürünün fayda/risk profilini kesintisiz bir şekilde sürdürmek ve değerlendirmek için tasarlanmıştır. Önemli güvenlilik sorunları ortaya çıktığında Lilly bu sorunları doktorlara, hastalara ve düzenleyici kurumlara iletmektedir.

Kum saati

Advers Olay / Yan Etki Bildirimi

Raporlama Bilgileri

buz içindeki turuncu ve mor kapaklı flakonlar

Sahteciliği Önleme

Daha Fazla Bilgi Edinin