Advers Olay / Yan Etki Bildirimi

Advers Olay / Yan Etki Bildirme

Lilly ilacı kullanımında yan etkilerle karşılaşmanız halinde doktorunuz ya da eczacınızla iletişime geçin. Bu, Kısa Ürün Bilgisi ve Kullanma Talimatı’nda yer almayan olası yan etkileri de içerir.

Yan etki bildirimleri için, 24 saat içinde farmakovijilans departmanına, 0216 554 00 00 numaralı telefondan 2’yi tuşlayarak ulaşacağınız Yan Etki Bildirim Hattı aracılığıyla veya pharmacovigilance_turkey@lilly.com adresine e-posta yollayarak bildirimde bulunabilir, ayrıca 0216 554 01 81 numaralı faksa gönderim yapabilirsiniz.

Ürün şikayetleri için, 0216 554 00 00 numaralı telefondan 3’ü tuşlayarak ulaşacağınız çağrı merkezimize bildiriminizi iletebilirsiniz.

Bizimle paylaştığınız tüm bilgi ve kişisel verileriniz ( iletişim bilgileriniz ve sağlık verileriniz gibi) şirket politikamız ile yerel kanun ve düzenlemeler uyarınca korunacak ve gizli tutulacaktır. Yan etki bildiriminde bulunmanız halinde, verdiğiniz bilgiler, gerektiğinde ilaç güvenliliği izlemi amacıyla kullanılacaktır (ve talebinizi uygun bir şekilde ele almamızı sağlayacaktır) ve sağlık otoriteleri ile paylaşılabilecektir.

Sizinle ilgili tuttuğumuz kişisel verilerinize erişim hakkına sahipsiniz. Çağrı merkezi hizmeti ve ilaç güvenliliği amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki bilgilendirme dokümanına tıklayınız:

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Yan etkileri bildirerek ilaçların güvenliliği hakkında daha fazla bilgi sağlanmasına yardımcı olabilirsiniz.