Araştırma Etiği

İnsanlara karşı sorumluluğumuz, laboratuvarlarımızda başlar. Fakat orada bitmez. İlaçlarımızın geliştirilmesi ve kullanımının tüm aşamalarında Lilly, en yüksek etik davranış standartlarını korumak için çalışır.

Biyoetik

Lilly, daimi bir biyoetik komitesi ve ardından özel bir biyoetik programı oluşturan ilk ilaç şirketlerinden biridir. Bu program, global ilaç araştırma, geliştirme ve ticarileştirme faaliyetlerinin giderek daha karmaşık ve hızlı değişir hale gelen etik zorluklarını ele almak üzere tasarlanmıştır. Amacı,

  • araştırma katılımcıları ile hastaların haklarını ve refahlarını ve

  • bilimsel sürecin bütünlüğünü ve bunun sağlığa yönelik uygulamalarını korumak ve desteklemektir.

Lilly Biyoetik Programı

  • biyoetik eğitimi ve öğretimi sağlar;

  • biyoetik konular hakkında ekiplere, fonksiyonlara ve iş birimlerine danışır;

  • tekrarlanan veya etkili biyoetik konularıyla ilgili kurumsal görüş geliştirir;

  • biyoetik sonuçlara sahip politika kararlarına katkı sağlar ve

  • endüstri genelinde biyoetiğin uygulanmasındaki en iyi pratikleri belirlemek için kurum dışı iş birlikleri yapar.

Programın önemli bir özelliği, kurum içi araştırmacıların ve iş liderlerinin yanı sıra harici uzmanların da yer aldığı Biyoetik Danışmanlık Komitesidir.

Scientist looking at a small glass jar with liquid

Hayvan Bakımı ve Kullanımı

Daha Fazla Bilgi Edinin