Bærekraftig miljø

Vår hensikt med å gjøre livet bedre inkluderer å beskytte og bevare verden vi lever i.

Vi minimerer vår miljøpåvirkning.

Å lage medisiner krever bruk av verdifulle ressurser, inkludert energi, vann og råvarer. Vi er opptatt av å kontinuerlig forbedre vår miljøpåvirkning gjennom produktets livssykluser og forsyningskjede - med fokus på å håndtere klimaendringer, avfall og vannsikkerhet.

2030 Mål for miljøet

icon_card_LillyIcons_EnergyAndEnvironment_GreenhouseEffect.svg

Klima

Vår virksomhet skal være karbon nøytral. Skifte til 100% fornybar elektrisitet. Forbedre rapporteringen om utslipp fra hele verdikjeden.

icon_card_LillyIcons_EnergyAndEnvironment_Waste.svg

Avfall

Alt avfall skal sorteres og gjenvinnes i størst mulig grad.100% av plastavfallet skal brukes til gjenvinning. Integrere bærekraft i produkt- og emballasjedesign

icon_card_LillyIcons_EnergyAndEnvironment_ConserveWater.svg

Vann

Ingen negativ påvirkning i områder med vannforsyningsproblemer. Ingen påvirkning fra legemidler i miljøet gjennom utslipp til vann.