Samarbeid og verdioverføringer

Samarbeid og verdioverføringer

Vi tror at samarbeid med andre som har samme mål som oss kan hjelpe å ytterligere forbedre livene til mennesker som er rammet av sykdom. Derfor inngår vi samarbeidsavtaler med helseorganisasjoner, helsepersonell og pasient- og brukerorganisasjoner, slik at vi kan dra nytte av hverandres kunnskap og erfaring.

European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) Code of Practice samt Legemiddelindustrien (LMI) i Norge krever at alle medlemsbedrifter offentliggjør verdioverføringer foretatt til helsepersonell, helseorganisasjoner og pasient- og brukerorganisasjoner.

Offentliggjøring av personopplysninger om det enkelte helsepersonell gjøres i samsvar med personvernregler.

Mens individuell offentliggjøring av verdioverføringene til helsepersonell foretatt før 1.juni, 2020 var basert på samtykke fra mottakeren, vil opplysningene angående verdioverføringer knyttet til aktiviteter fra og med 1.juni, 2020, i utgangspunktet offentliggjøres med hjemmel i berettiget interesse.

Opplysninger som offentliggjøres vil være mottakers navn, arbeidsgiver, samt året for verdioverføringen, ytelsens natur og verdien på overføringen som mottas fra Lilly. Personnummer eller helsepersonellnummer publiseres ikke. Offentliggjøring vil finne sted på Lillys nettsider, samt gjennom en felles gateway driftet av LMI.

Offentliggjøring av opplysningene ivaretar en rekke allmenne hensyn, herunder pasienter, helsetjenesten, industrien og helsepersonell gjennom å:

  • sikre det offentliges tillit til helsepersonells integritet og uavhengighet

  • sikre folkehelsen gjennom å belyse helsepersonells ansvar for avgjørelser som påvirker pasienters behandlingsløp

  • vise dedikasjon til løpende videreutdanning og oppdatering av helsepersonell som igjen sikrer bedre ivaretakelse av pasienter.

Legemiddelindustriforeningens (LMI) hjemmeside finnes det mer informasjon om bransjens regelverk og etiske retningslinjer vedrørende åpen rapportering av verdioverføringer.

2022 HCP/HCO Verdioverføringsrapport

2022 HCP/HCO Metodenotat

2021 HCP/HCO Verdioverføringsrapport

2021 HCP/HCO Metodenotat

2020 HCP/HCO Verdioverføringsrapport

2020 HCP/HCO Metodenotat

For å se Lillys samarbeidsprosjekter og verdioverføringer til pasient- og brukerorganisasjoner, klikk her.

For å se Lillys verdioverføringer i Europa, klikk her.

Offentliggjøringen av verdioverføringer har som mål å rapportere verdiene som mottas av helsepersonell og helseorganisasjoner som Lilly samhandler med, i samsvar med bestemmelser i gjeldende norsk bransjeregleverk og i samsvar med norsk lov og Personvernforordningen (GDPR).

Industriens berettiget interesse til transparens innebærer ikke tillatelse for andre som finner informasjon via vår webside, eller via annen nasjonal plattform, til å foreta ytterligere bearbeiding av personopplysningene om helsepersonell. For å få en god forståelse av informasjonen som publiseres anbefaler vi å lese metodenotatet som beskriver formål og innhold av de rapporterte verdioverføringene.

PP-MG-NO-0127 06.2023