Våre legemidler

Her finner du en oversikt over legemidler vi markedsfører i Norge. Du kan også se en fullstendig liste her

Onkologi: Verzenios | Retsevmo


Gastroenterologi: Omvoh

Ressurser: Click & Learn


PP-LY-NO-0015 02.2024