Kontakt oss

Eli Lilly Norge AS,
Innspurten 15,
Postboks 6090 Etterstad,
0601 Oslo

Bivirkninger og produktklager

Rapporteringsskjema for bivirkninger og informasjon finner du på nettstedet til Direktoratet for medisinske produkter: https://www.dmp.no/bivirkninger-og-sikkerhet.

Du kan også rapportere bivirkninger og produktklager til Lilly via vår medisinske informasjon på telefon: +47 22 88 18 00 (kontortid) eller e-post: scan_medinfo@lilly.com

Ikke bruk dette nettstedet til å melde bivirkninger eller produktklager.

Medisinsk informasjon

Hvis du har noen spørsmål angående Lilly produkter, kontakt Medisinsk informasjon på telefon: +47 22 88 18 00 (kontortid) eller e-post: scan_medinfo@lilly.com

Rapportere om en etisk overtredelse eller bekymring

Vi oppfordrer alle, enten de jobber for Lilly eller ikke, til å rapportere om mulige overtredelser av våre etiske retningslinjer eller andre av selskapets retningslinjer eller prosedyrer samt eventuelle mistenkte overtredelser av lover og forskrifter. Du kan rapportere om en mulig etisk overtredelse eller bekymring ved å kontakte Lillys kontakttjeneste for etikk og samsvar via dette nettstedet. Du finner oppdaterte lokale telefonnumre for de fleste land, der det er tilgjengelig, og du vil få informasjon om hvordan du sender inn en rapport i henhold til lokale retningslinjer. Du kan også sende oss en e-post direkte.

Presse

Hvis du er journalist, kan du kontakte Lillys Northern Europe press office på telefon: +44 20 3162 0046 eller e-post: UKpublicaffairs@lilly.com

Jobbmuligheter

For karrieremuligheter kan du besøke vår side med karriereinformasjon.

Kvinne, som snakker med en mann forran kameraet.

Karriere

Les mer

PP-MG-NO-0136 02.2024