Våre terapiområder

Diabetes

Lilly har vært en global leder innen diabetesomsorg siden 1923, da vi introduserte verdens første kommersielle insulin. I dag videreutvikler vi denne arven ved å arbeide for å dekke de forskjellige behovene til diabetikere og de som behandler dem. Gjennom forskning, samarbeid og kvalitetsproduksjon streber vi etter å gjøre livet bedre for mennesker som er rammet av diabetes. Vi tilbyr et bredt spekter av behandlinger og en fortsatt vilje til å tilby reelle løsninger - fra medisiner og teknologier til å støtte programmer.

Kreft

Hos Lilly er vi opptatt av å utvikle og levere innovative medisiner som kan utgjøre en forskjell for mennesker som lider av kreft. For oss betyr dette et intenst fokus på de siste vitenskapelige fremskritt og samarbeid med leger, forskere og andre relevante samarbeidspartnere for at medisinene våre skal ha verdi for mennesker som lever med kreft. Det er mennesket som er i sentrum for det vi gjør. Vi tror at behandling bare gjør en forskjell når den forbedrer folks liv. Enten det er behandling av sjeldne tumortyper, bruk av presisjonsmedisin, immunonkologisk forskning eller videreutvikling av eksisterende behandlinger, er vårt mål å gjøre en meningsfull forskjell for mennesker som lever med kreft.

Immunologi

Vårt oppdrag er å bidra til å forbedre livene til pasienter med funksjonsnedsettende sykdommer - og vi tror at medisinene våre kan bidra til å gjøre en forskjell. Vi ønsker å sette en ny standard for hva som kan forventes av immunologisk behandling gjennom vår utvikling og lansering av medisiner som behandler psoriasis, psoriasisartritt, revmatoid artritt og atopisk dermatitt. Vi tar utfordringen.

Smerte

For mennesker som lever med smerter, kan det være mer enn fysisk smerte. Konsekvensene kan gjennomsyre hele livet. Evnen til å fungere, arbeidsevnen, evnen til å leve med verdighet. Alt kan påvirkes negativt. Vi ønsker ikke at smerte skal definere noens liv. Vi tror vi kan hjelpe. Hos Lilly ønsker vi å snakke om smerter på en ny måte. En måte som utfordrer oss til å takle de unike og komplekse vitenskapelige og samfunnsmessige utfordringene med tilbakevendende og kroniske smerter, som migrene og smerter ved slitasjegikt. Vi er derfor opptatt av å fremme vitenskapen, retningslinjer og medisiner som er nødvendige for å omforme og muliggjøre en bedre tilnærming til smertebehandling og behandlingsresultater.

Nevrodegenerasjon

Lillys utviklingsprogram innen nevrodegenerasjon er et av de største i bransjen og er formet av funnene vi har gjort gjennom nesten tre tiår med forskning og utvikling. Vårt nåværende program fokuserer først og fremst på utvikling av sykdomsmodifiserende behandlinger som bremser eller stopper utviklingen av Alzheimers sykdom. Vi undersøker også muligheter for å behandle symptomer for andre former for demens. Lilly er stolt over å være en del av et ledende, uavhengig samarbeid om Alzheimers sykdom i et bredere forskningsmiljø.

PP-MG-NO-0128 01.2024