Bivirkninger og produktklager

Rapportering av bivirkninger og produktklager

Hvis du opplever bivirkninger mens du tar et legemiddel fra Lilly, bør du snakk med legen din eller annet helsepersonell. Dette inkluderer bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget.

Bivirkninger og produktklager bør rapporteres. Rapporteringsskjema for bivirkninger og informasjon finner du på Statens legemiddelverkets nettsted https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet. Du kan også rapportere bivirkninger og produktklager til Lilly via vår medisinske informasjon på telefon +47 22 88 18 00 eller e-post scan_medinfo@lilly.com.

Ved å rapportere bivirkninger, kan du bidra til å gi mer informasjon om legemidlets sikkerhet .

Bruk ikke dette nettstedet til å melde bivirkninger eller produktklager.

Sikkerhet har høyeste prioritet hos Lilly

Vårt mål er å sikre at behandlingsfordelene og risikoen ved et legemiddel kontinuerlig overvåkes og forstås av helsepersonell og pasienter. Helt fra det er utviklet og så lenge det er tilgjengelig for pasienter.

Lillys globale pasientsikkerhetsorganisasjon, som består av mer enn 300 leger, farmasøyter, sykepleiere og annet helsepersonell, arbeider målrettet for å samle inn, overvåke, evaluere og rapportere sikkerhetsinformasjon gjennom den vitenskapelige disiplinen kalt pharmacovigilance.

Lillys tilnærming til legemiddelovervåking er både veldig omfattende og streng og er designet for å kontinuerlig opprettholde og evaluere produktets behandlingsfordeler og risikoprofil.

Medisiner er bare ett av mange verktøy som leger bruker i behandlingen av både kortsiktige og langvarige helseproblemer. Det første og viktigste trinnet for å bli bedre er at man tar medisinene nøyaktig slik legen har foreskrevet det.

PP-MG-NO-0130 03.2022