Mangfold og inkludering

Vi verdsetter våre forskjeller og deler vår suksess 

For å løse noen av de tøffeste utfordringene innen medisin trenger vi de mest innovative ideene. Derfor er vi forpliktet til å skape og opprettholde et åpent, inklusivt og mangfoldig miljø, hvor alle føler seg verdsatt, respektert og hørt. Gjennom deling av ulike perspektiver, erfaringer og ferdigheter, kan vi inspirere hverandre til å tenke annerledes, skape ideer og levere innovative helsevitenskapelige løsninger.  

Vår innsats for å sikre et variert og inklusivt miljø for våre medarbeidere er verdensomfattende. For oss betyr en omfavnelse av mangfold å kunne forstå, respektere og verdsette ulikheter. Inkludert etnisitet, hudfarge, religion, kjønn, seksuell legning, kjønnsidentitet, avstamning, spesielle behov og andre minoriteter. 

We firmly believe that our differences make a difference to our business and the patients we serve, because our unique backgrounds are helping us become the most innovative company in healthcare.

Joy Fitzgerald, Chief Diversity Officer

Medarbeidergrupper

I den nordeuropeiske huben har vi fire medarbeidergrupper som har fokus på å styrke følelsen av samhørighet i Lilly. Disse gruppene er et sterkt nettverk som gir mulighet for å lære  om de mange kulturene som utgjør Lilly. Alle ansatte er velkomne og oppfordres til å bli med.  

Gender Inclusion Network arbeider for å fjerne hindringer som gjør at kvinner og menn i Lilly ikke kan oppnå deres fulle potensiale, ved å utfordre holdninger og tanker angående kjønn. Vi gjør dette ved å identifisere barrierer og dermed øke bevisstheten rundt kjønnsskjevheter. ‘Men as allies’-programmet og arbeidet for kjønnsbalanse er våre fokusområder..  

Generation-Lilly sitt formål er å fremme og omfavne en flergenerasjonell kultur, utnytte våre ulike erfaringer, perspektiver og bakgrunner for å sikre at medarbeidere i alle aldre føler en samhørighet med sine kolleger, engasjert hos Lilly og rustet til å lykkes profesjonelt.  

ENABLE sitt formål er å lage en sikker kultur for funksjonshemmede. Vi gjør dette ved å fremme bevissthet, tilby støtte og fjerne barrierer for mennesker som lever med funksjonshemninger, nedsatt funksjonsevne og kroniske helsetilstander. Access Lilly er vår hovedprioritet, dette er et strategisk initiativ rettet mot å skape et barrierefritt miljø, både fysisk og digitalt, for alle ansatte og kunder.  

LGBT+ Allies fremmer likeverdig behandling og sikkerhet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner overalt hvor Lilly opererer, for å sikre at ansatte kan nå deres fulle potensial. Vi har også en LGBT-alliert gruppe som samarbeider for å støtte kolleger globalt. Allie teamet tilbys trening så de føler seg i stand til å gjøre en forskjell.

gin-erg.png

Gender Inclusion Network

icon-genl.png

Generation Lilly

icon-enable.png

ENABLE

icon-gin.png

LGBT + Allies

vertical-image-card-collaboration-15033-6519.png

Karriere

Les mer

PP-MG-NO-0133 10.2022