Ukentlig injeksjon

3 mg og 4,5 mg markedsføres ikke av Lilly i Norge

Trulicity® er en GLP-1-reseptoragonist indisert til behandling av pasienter fra 10 år og eldre med utilstrekkelig kontrollert type 2-diabetes (1)

Trulicity er indisert til behandling av pasienter fra 10 år og eldre med utilstrekkelig kontrollert type 2-diabetes, som tillegg til diett og mosjon:

• som monoterapi når metformin ikke kan benyttes pga. intoleranse eller kontraindikasjoner.
• i tillegg til andre legemidler til behandling av diabetes.

Se SPC for resultater fra studier av kombinasjonsbehandling, effekt på glykemisk kontroll og kardiovaskulære hendelser, og populasjonene som er studert.

Hvordan bruke Trulicity®

Slik kan du holde deg oppdatert på diabetesproduktene fra Lilly

HCP-digital-oppfølging-small.png

Registrer deg for oppdateringer

Klikk her

fag-informasjonsvideo.png

Se våre videoer innen diabetes

Klikk her

Mer informasjon og bestilling av materiell og demoutstyr

1. Trulicity SPC 06.03.2023, avsnitt 4.1

PP-DG-NO-0142 03.2023