Videoforedrag fra Diabetes360

Den 7. februar i år arrangerte vi Diabetes360 for andre gang med foredragsholderne: Kåre Birkeland, Naveed Sattar, Kjell-Olav B. Svendsen, Elisabeth Qvigstad, Maja Gran Erke, Jesini Anurathan, Marianne Høglund, Sindre Lee-Ødegård. Møtet ble igjen en stor suksess med over 100 deltakere og strålende tilbakemeldinger fra helsepersonell som deltok. Her får du tilgang til videoforedragene fra både 2023 og 2024!

Naveed Sattar: Latest news on T2D


PP-LD-NO-0338 03.2024