Videoforedrag fra Diabetes360

Årets Diabetes360 ble en stor suksess med over 100 deltakere og strålende tilbakemeldinger. Her får du tilgang til foredragene!

PP-LD-NO-0338 03.2023