Vårt samfunnsansvar

Vi hjelper mennesker med å bli friske, føle seg bedre og få en bedre hverdag. Det har vært vårt formål i mer enn 140 år. Vi gjør dette gjennom våre medisiner, våre ansatte og vårt engasjement for å forbedre liv og lokalsamfunn rundt om i verden. Vi jobber hver dag for å videreutvikle vår virksomhet på måter som forbedrer menneskers liv og gagner samfunnet. Vi setter utfordrende mål for å kontinuerlig forbedre det vi gjør - og hvordan vi gjør det.

Vår påvirkning starter med formålet med vår virksomhet: å lage medisiner som gjør livet bedre. Med utgangspunkt i vårt formål fokuserer vi vår innsats på fem sentrale områder:
• Øke tilgangen til medisiner
• Forbedre liv og helse
• Ha et inkluderende arbeidsliv
• Minimere vår miljøpåvirkning
• Arbeide etisk og ansvarlig

For å lære om Lillys globale påvirkning, besøk
https://www.lilly.com/impact

2030 Mål for miljøet

icon_card_LillyIcons_EnergyAndEnvironment_GreenhouseEffect.svg

Klima

Vår virksomhet skal være karbon nøytral. Skifte til 100% fornybar elektrisitet. Forbedre rapporteringen om utslipp fra hele verdikjeden.

icon_card_LillyIcons_EnergyAndEnvironment_Waste.svg

Avfall

Alt avfall skal sorteres og gjenvinnes i størst mulig grad.100% av plastavfallet skal brukes til gjenvinning. Integrere bærekraft i produkt- og emballasjedesign

icon_card_LillyIcons_EnergyAndEnvironment_ConserveWater.svg

Vann

Ingen negativ påvirkning i områder med vannforsyningsproblemer. Ingen påvirkning fra legemidler i miljøet gjennom utslipp til vann.

vertical-image-card-lifemoments-lifestyle-0519-offset-593363.png

Vår Påvirkning

Lær mer

PP-MG-NO-0132 02.2022