Frivillig arbeid og muligheter

Frivillighet

Hvert år stiller Lilly-ansatte som frivillige i lokalsamfunn rundt om i verden gjennom vår «Global Day of Service». Vi samarbeider med lokale organisasjoner for å fremme deres innsats for sunne liv og mental helse. 

vertical-image-card-lilly-global-day-of-service.png

Global Day of Service

Les mer

card-two-people-talking-in-library-with-laptop-15033-1779.jpg

Jobbe i Lilly

Les mer

vertical-image-card-figure-1-collaboration-15033-0187.png

Mangfold og inkludering

Les mer

PP-MG-NO-0134 02.2024