Tilgjengelighetserklæring

Eli Lilly and Company («Lilly») har som mål å opprette brukervennlige og lett tilgjengelige nettsteder for alle, uansett evner eller teknologi.

Vi har høye standarder for tilgjengelighet til nettstedet og bestreber oss på å følge alle aktuelle lover og retningslinjer når vi oppretter nettstedene våre. Her er noen av måtene vi gjør nettstedene våre brukervennlige:

  • Vårt mål er å oppfylle eller overgå retningslinjene for tilgjengelighet på nettsider*. Disse retningslinjene er anerkjent over hele verden som som en standard for å lykkes, og beskriver hvordan nettinnhold kan gjøres lett tilgjengelig for alle, inkludert personer med funksjonshemninger.

  • Vi sørger for at nettstedene våre fungerer godt med smarttelefoner, nettbrett, stasjonære datamaskiner og skjermlesere – og at de støtter andre hjelpeteknologier, for eksempel forstørrelsesglass, programvare for talegjenkjenning og svitsjteknologi.

  • Vi samarbeider også med tilgjengelighetseksperter og partnerorganisasjoner for å sikre at vi gjør alt vi kan for å skape bedre og mer brukervennlige nettopplevelser for alle.

Du får den beste nettopplevelsen ved å bruke den nyeste versjonen av nettleseren eller hjelpeteknologien. Hvis du har problemer med å få tilgang til eller bruke våre nettsteder, kan du kontakte oss på 22881800.

PP-MG-NO-0139 03.2022