Declarație GDPR pentru HCP

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru profesioniștii în domeniul sănătății

Datele cu caracter personal pe care le colectăm și modalitatea în care le utilizăm

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi. Această notă de informare explică modul în care Eli Lilly România S.R.L. colectează date cu caracter personal despre dumneavoastră, scopurile pentru care le colectăm și acele terțe părți către care le putem partaja. Aceasta explică, de asemenea, drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Această notă de informare se aplică tuturor datelor cu caracter personal prelucrate, indiferent dacă informațiile sunt stocate în format electronic sau pe hârtie. Dacă sunteți o persoană care îngrijește un pacient sau sunteți un profesionist în domeniul sănătății, Lilly vă recomandă să îi informați pe pacienți atunci când raportați un eveniment advers legat de aceștia. În anumite cazuri, prelucrarea datelor dumneavoastră personale poate fi necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor legale sau conformării cu reglementările aplicabile sau în vederea executării unui contract în care sunteți parte.

Utilizăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Nume și prenume,

 • Date personale de contact,

 • Informații despre sănătate,

În următoarele scopuri:

 • Prelucrarea și raportarea informațiilor privind evenimentele negative și plângerile referitoare la produs;

 • Scopuri privind conformitatea și securitatea.
  În alte cazuri, Lilly poate prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în baza intereselor legitime ale Lilly privind comunicarea cu dumneavoastră referitor la cererile sau reclamațiile privind produsele Lilly. Aveți dreptul de a refuza toate aceste prelucrări ale datelor dumneavoastră cu caracter personal. Puteți acționa în acest sens contactându-ne în modul descris în secțiunea „Cum să ne contactați” de mai jos.

  De asemenea, folosim următoarele cu caracter personal:

 • Nume si prenume,

 • Amprenta vocală (înregistrarea vocii),

 • Informații de contact(adresa poștala, număr de telefon, email),

 • Informații despre sănătate,

 • Puncte de vedere cu privire la Lilly sau la produsele și serviciile noastre,

Pentru următoarele scopuri:

 • Trimiterea răspunsurilor la solicitările dvs. sau luarea de măsuri în cazul plângerilor referitoare la un produs Lilly;

 • Administrarea proceselor noastre de afaceri.

Operațiunile de prelucrare pot include înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, folosirea, dezvăluirea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, limitarea, ștergerea, distrugerea sau anonimizarea datelor personale. Unele informații pot fi obținute de la terțe părți acționând în numele nostru și care pot include surse publice și organizații profesionale. Dacă sunteți un profesionist în domeniul sănătății, informațiile dvs. personale pot fi combinate cu informații existente în bazele de date ale clienților noștri, cum ar fi de exemplu asocieri la organizațiile de sănătate. Datele dumneavoastră vor fi păstrate pentru o perioadă de timp necesară îndeplinirii scopurilor legitime în desfășurarea activității, în conformitate cu politicile de păstrare a evidențelor Lilly și cu legile și regulamentele aplicabile.

Motivele pentru care împărtășim datele dumneavoastră cu caracter personal

Este posibil să vă împărtășim datele dumneavoastră cu caracter personal cu alți afiliați Lilly și cu agenții și furnizorii săi din întreaga lume în scopuri compatibile cu cele identificate în această notă de informare. Toate terțele părți ce au acces la datele dumneavoastră au convenit să protejeze datele și să le folosească numai în conformitate cu instrucțiunile noastre. De asemenea, ni se poate solicita divulgarea datelor dumneavoastră cu caracter personal drept răspuns la solicitările legale ale autorităților publice, ca de exemplu autorități din domeniul sănătății inclusiv pentru a respecta cerințele de securitate națională sau de aplicare a legii.

Unde stocăm și prelucrăm datele dumneavoastră

Putem transmite datele cu caracter personal aparținând dumneavoastră către alți afiliați Lilly din întreaga lume. Acești afiliați pot transmite la rândul lor date cu caracter personal aparținând dumneavoastră către alți afiliați Lilly. Unii dintre afiliații Lilly pot fi situați în state care nu asigură un nivel adecvat de protecție a datelor. Cu toate acestea, toți afiliații Lilly sunt obligați să trateze datele cu caracter personal într-o manieră compatibilă cu această Notă de informare. Pentru a obține informații suplimentare referitoare la temeiul transferurilor și garanțiile pe care Lilly le pune în aplicare pentru transferurile de date cu caracter personal în afara tării, vă rugăm să ne contactați le email [email protected] sau să vizitați https://www.lilly.com/privacy.

Cum vă securizăm informațiile

Înțelegem că protejarea informațiilor personale este importantă și folosim garanții fizice, electronice și procedurale rezonabile pentru protejarea datelor pe care le prelucrăm și le stocăm. De exemplu, limităm accesul la datele dumneavoastră numai angajaților autorizați, agenților, contractanților, furnizorilor, afiliaților și partenerilor de afaceri sau altor persoane care au nevoie de astfel de acces la informații pentru a-și îndeplini rolurile și responsabilitățile atribuite în numele Lilly. Vă rugăm să aveți în vedere că, deși încercăm să protejăm datele pe care le prelucrăm și le menținem, niciun sistem de securitate nu poate preveni orice posibile incidente de securitate.

Drepturile și opțiunile dumneavoastră

Aveți dreptul de a solicita informații de la noi cu privire la modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt utilizate și părțile către care acestea sunt partajate. De asemenea, aveți dreptul de a solicita pentru a vizualiza și de a obține o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem cu privire la dumneavoastră, de a solicita corectarea sau de a solicita ștergerea acestora. De asemenea, aveți dreptul ca datele dumneavoastră să fie transmise unei alte entități sau persoane într-un format electronic, în anumite circumstanțe. Este posibil să existe limitări privind capacitatea noastră de a ne conforma solicitării dumneavoastră.

Cum să ne contactați

Puteți face oricare dintre solicitările de mai sus, contactând-ne la adresa:

S.C. Eli Lilly România SRL,

Bucharest Business Park,

Str. Menuetului nr. 12, Corp D, Et. 2,

Sector 1, București, Cod 013713, România,

Telefon: +40 21 40 23000 (office) | +40 21 40 23001 (fax)

E-mail: [email protected]

Cum să depuneți o plângere

Dacă doriți să adresați o plângere cu privire la modul în care am prelucrat datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta Responsabilul nostru pentru Protecția Datelor la [email protected] sau [email protected], care va investiga situația. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau credeți că prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal fără a respecta cerințele legale, puteți înregistra o plângere la o Autoritatea Națională pentru Supravegherea și Protecția Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).