Informații privind transparența

Conform prevederilor art. 799 din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006 și a dispozițiilor Ordinului Ministrului Sănătății Nr. 194/23.02.2015, privind aprobarea Normelor pentru evaluarea și avizarea publicității la medicamentele de uz uman, Capitolul III / Secțiunea a 2-a / Subsecțiunea a 7-a / Art. 35 / Al. 3-7, cu modificările și actualizările ulterioare, Eli Lilly România SRL a centralizat datele privind activitățile de colaborare și sponsorizare a profesioniștilor din domeniul sănătății, aferente fiecărui an de raportare, cu următoarele mențiuni:

-Raportarea se face pentru plățile care au avut loc între 1.01. și 31.12 , indiferent de data evenimentului, acesta nefiind un aspect reglementat.

-În decursul acestei perioade, Eli Lilly România SRL a avut următoarele tipuri de interacțiuni cu IDS/ODS:

 • Sponsorizări financiare , efectuate în baza unui contract de sponsorizare și plata direct la IDS/ODS – încadrarea s-a făcut la secțiunea Sponsorizări, natura „Mijloace financiare”

 • Achiziționări de servicii , efectuate în baza unui contract de prestări servicii și plata fie direct la IDS/ODS, fie la o companie terță integratoare de servicii pentru respectiva IDS/ODS – încadrarea s-a făcut la secțiunea Alte cheltuieli detaliind serviciile achiziționate. Sumele sunt fără TVA.

-În decursul acestei perioade, Eli Lilly România SRL a avut următoarele tipuri de interacțiuni cu Profesioniștii din Domeniul Sănătății (PDS):

 • Sponsorizări pentru participarea la evenimente organizate de alte entități decât Eli Lilly România SRL, efectuate în baza unui contract de sponsorizare. Încadrarea s-a făcut la secțiunea Sponsorizări, astfel:

  • Plățile efectuate direct către beneficiar, reprezentând rambursarea cheltuielilor de transport, au fost trecute cu natura „Mijloace financiare”, data plății fiind data transferului de fonduri către beneficiarul PDS;

  • Plățile efectuate indirect către furnizorii de servicii, reprezentând taxe de participare, transport și/sau cazare, au fost trecute cu natura „Mijloace materiale”, data plății fiind data evenimentului, adică data predării serviciului respectiv către beneficiarul PDS.

  • Sumele declarate includ TVA, iar acolo unde cheltuielile indirecte au fost plătite pentru un grup, ele au fost calculate ca medie pe participant.

 • Prestări servicii în cadrul evenimentelor organizate de Eli Lilly România SRL, în care putem enumera ca exemplu: conferențiere, consultanță, training de conferențiere, toate efectuate în baza unui contract de prestări servicii/convenție civilă. Încadrarea s-a făcut la secțiunea Onorarii pentru servicii, detaliind tipul de serviciu prestat de PDS. Sumele reprezentând cheltuielile asociate (transport și/sau cazare) au fost trecute inclusiv TVA.

 • Sprijin (cheltuieli de transport și/sau cazare) pentru participarea la evenimente organizate de Eli Lilly România SRL, caz în care conform legislației beneficiarii au fost invitați/oaspeți ai Eli Lilly România SRL, acestea ne-reprezentând activități de sponsorizare și ne-existând obligativitatea unui contract. Încadrarea s-a făcut la secțiunea Alte cheltuieli. Sumele declarate sunt totale (inclusiv TVA), iar acolo unde cheltuielile indirecte au fost plătite pentru un grup, ele au fost calculate ca medie pe participant. Data plății a fost trecută ca data transferului serviciului, adică data evenimentului.


În ceea ce privește „Specialitatea” și„Adresa unde își desfășoară activitatea principală”, Eli Lilly România SRL este obligată, conform legislației, să rețină codul numeric personal, codul fiscal și adresele de domiciliu ale colaboratorilor săi, acestea servind la contractare și declarații contabile, dar nu și adresele unde își desfășoară activitatea. Pentru această informație, Eli Lilly a folosit o bază de date a unei companii private din domeniul studiilor de piață și având în vedere complexitatea multiplelor specialități și/sau a colaborărilor multiple ale unui profesionist din domeniul sănătății cu diverse instituții angajatoare, informația respectivă poate avea inadvertențe în anumite cazuri.

Găsiți mai jos raportul Eli Lilly România SRL pentru anul:

Pentru precizări suplimentare cu privire la acest subiect, vă rugăm să utilizați date din secțiunea contact, sau email la ro_office@lilly.com.

De asemenea puteți verifica baza de date a ANMDM la: https://www.anm.ro/medicamente-de-uz-uman/publicitate/sponsorizari-medicamente-de-uz-uman/