Conservarea Mediului

Obiectivul nostru de a îmbunătăți viața include protejarea și conservarea mediului în care trăim.

Fabricarea medicamentelor necesită utilizarea unor resurse valoroase, ce includ energie, apă și materii prime. Ne-am angajat să îmbunătățim continuu impactul nostru asupra mediului în toate ciclurile de viață ale produselor și în lanțurile de aprovizionare.

Pe măsură ce portofoliul nostru de produse evoluează, vom căuta și găsi modalități mai noi și mai bune de a minimiza amprenta noastră asupra mediului. Ne asigurăm astfel că operațiunile noastre se derulează în condiții de siguranță atât pentru angajații noștri cât și pentru comunitățile în care ne desfășurăm activitatea.

Pentru a stimula performanța în acest domeniu, ne stabilim obiective din ce în ce mai complexe privind mediul și le măsurăm periodic. Pentru a vedea cele mai recente raportări privind mediul, consultați Raportul privind responsabilitatea corporativă și durabilitatea.

Exemple:

  • Folosim chimia ecologică pentru a proiecta produse și procese care reduc sau elimină utilizarea substanțelor periculoase.

  • Realizăm tranziția pentru 90 % din testele noastre de determinare a endotoxinelor obligatorii de la un proces care se bazează pe sângele „crabilor potcoavă” la unul care nu necesită recoltarea de la animale vii.

  • Până în 2018, în ciuda creșterilor semnificative ale producției, am redus  emisiile de gaze cu efect de seră (GES) cu 12,7% (față de anul de referință 2012).