Raportarea evenimentelor adverse și a problemelor de calitate

Raportarea unui eveniment advers ori a unei probleme de calitate

Pentru orice reacții adverse apărute după administrarea unui medicament Lilly, luați legătura cu medicul dumneavoastră curant sau cu un alt profesionist din domeniul sănătății. Prin definiție, sub titlu de „reacții adverse” se numără orice reacții adverse posibile, indiferent dacă acestea sunt sau nu sunt enumerate în prospectul medicamentului.

Prin raportarea reacțiilor adverse vă aduceți contribuția la extinderea cunoștințelor generale despre siguranța medicamentelor, aspect extrem de important pentru întreaga comunitate medicală!

Lilly monitorizează continuu atât SIGURANȚA cât și CALITATEA (video) produselor și a dispozitivelor medicale distribuite și consideră binevenită cooperarea dumneavoastră în această privință!

PENTRU A RAPORTA O REACȚIE ADVERSĂ SAU O RECLAMAȚIE PRIVIND CALITATEA UNUI PRODUS LILLY, sau orice altă informație relevantă, puteți contacta S.C. Eli Lilly România S.R.L. la:

E-MAIL reacții adverse, farmacovigilență: phv_centre_see@lilly.com

E-MAIL calitate: calitate@lilly.com

TEL: +40 21 402 3000

FAX: +40 21 402 3001

De asemenea, puteți contacta Agenția Națională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (ANMDM):

“Raportează o reacție adversă”:

“Formular pentru raportarea unei reacții adverse”: https://adr.anm.ro/downloads/

E-MAIL: adr@anm.ro

FAX: +40 21 316 3497

TEL: +40 21 317 1101

ADRESA POȘTALĂ: Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, Str. Av. Sănătescu nr. 48, sector 1, 011478 București.

NOTĂ: acest site Lilly nu are facilități pentru primirea și colectarea rapoartelor de reacții adverse sau a reclamațiilor privind calitatea produselor, ci are scopul de a vă informa asupra datelor de contact și modalităților de raportare disponibile.