Etică și conformitate

În filialele Lilly din întreaga lume, ne-am luat angajamentul să respectăm cele mai înalte standarde de conduită corporativă, în toate activitățile desfășurate în scop de afaceri. Programul nostru global de etică și conformitate susține acest angajament și este conceput pentru a îndeplini toate cerințele externe, inclusiv ale codurilor adoptate de   IFPM (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers, https://www.ifpma.org/resource-centre/ifpma-code-of-practice-2019/ ) sau ARPIM (Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente, https://arpim.ro/codul-de-etica/ ).

Valorile de bază ale familiei Lilly, precum integritatea, excelența și respectul pentru oameni, reprezintă fundația acestui program și ne ghidează în continuare în tot ceea ce facem astăzi.

Elementele fundamentale ale programului nostru de etică și conformitate includ următoarele:


Supravegherea

Responsabilul global cu probleme de etică și conformitate raportează către Comisia de politici publice și de conformitate a Consiliului de administrație al Lilly, precum și către CEO. Această persoană operează, monitorizează și dezvoltă programul de etică,  gestionând o organizație diversă care funcționează în toate filialele din toate zonele geografice.Comisia de conformitate și de  gestionare a riscurilor întreprinderii

Este formată din șefii funcționali și din șefi ai unităților de afaceri și asigură supravegherea programului de etică și conformitate și a programului de gestionare a riscurilor întreprinderii. Responsabilul cu probleme de etică și conformitate furnizează acestei Comisii, precum și Comisiei de politici publice și de conformitate a Consiliului de administrație, rapoarte trimestriale cu privire la ambele programe. În fiecare an, Consiliul de administrație primește un raport privind conformitatea și examinează planul de gestionare a riscurilor întreprinderii.

Standardele scrise

Red Book, sau Codul de conduită în afaceri al Lilly, este o declarație de principii care ne ghidează operațiunile. Aceste principii se bazează pe 11 politici corporative și sunt în concordanță cu valorile companiei de integritate, excelență și respect pentru oameni. Procedurile, standardele și programele de formare globale se aliniază acestui cod, iar fiecare angajat este responsabil de luarea deciziilor doar pe bază de integritate, astfel încât încrederea oamenilor pe care îi servim să poată fi menținută sau augmentată.Educația și formarea

Toți angajații trebuie să urmeze programe de formare și educare continuă cu privire la Codul de conduită în afaceri, politicile și procedurile derivate și cerințele legale aplicabile pentru anumite roluri. Angajații din anumite funcții și domenii de risc critice pot beneficia de o formare și educație suplimentară, țintită.  

Comunicarea 

Promovăm în mod activ o comunicare deschisă la toate nivelurile organizației. Angajații noștri înțeleg că au obligația de a vorbi atunci când au întrebări sau preocupări cu privire la potențiale încălcări sau comportamente lipsite de etică, care ar putea dăuna Lilly sau celor pe care îi servim. Se așteaptă ca liderii noștri să susțină și să promoveze această comunicare deschisă. Angajații pot raporta preocupările lor către liderii companiei, precum și departamentelor de resurse umane, etică și conformitate, sau juridic.

În acest scop menținem deschisă o linie telefonică disponibilă zilnic, 24 de ore din 24, pentru angajați și public, la nivel global (și în conformitate cu legislațiile locale) la numărul 0800-032-8483; de asemenea se poate comunica și online la Lilly EthicsPoint. Sunt disponibile servicii de traducere gratuite, iar raportările pot fi făcute în condiții de anonimat

Audit și monitorizare continuă 

Evaluăm, monitorizăm și verificăm în permanență respectarea programului nostru etic și de conformitate și a politicilor și procedurilor asociate. Raportăm concluziile șefilor din conducerea superioară, conducerii locale și comisiilor de guvernanță corporativă.

Răspunsuri la potențialele încălcări ale procedurilor

Investigăm toate raportările privind potențiale încălcări folosind un proces standard. Dacă s-a produs o încălcare, stabilim consecințele disciplinare adecvate prin evaluarea fiecărui caz în parte. De asemenea, analizăm procedurile, procesele și practicile comerciale pentru a stabili dacă trebuie aduse modificări pentru a preveni încălcări ulterioare.

Pe lângă programul de etică și conformitate, menținem tot la nivel global, programe specifice de confidențialitate și de bioetică.

Programul global de confidențialitate este conceput pentru a proteja și respecta informațiile personale ale persoanelor care interacționează cu compania, cu produsele, aplicațiile mobile și serviciile digitale și site-urile noastre web.

Programul de bioetică este conceput pentru a proteja drepturile și bunăstarea pacienților și a participanților la studiile clinice, precum și integritatea științei care stă la baza produselor noastre.

În baza celor de mai sus, Lilly a fost declarată cea mai etică companie din domeniul farmaceutic în anii 2017, 2018, 2019 https://www.worldsmostethicalcompanies.com/past-honorees/, precum și în 2020: https://www.worldsmostethicalcompanies.com/honorees/.