Termeni și condiții de utilizare

Consimțământul dumneavoastră

Bine ați venit!

Acest „site web” este proprietate a S.C. Eli Lilly România S.R.L. („Lilly”). Prin utilizarea acestui „site web” (denumit și „site”/”site-ul”), vă exprimați acordul de a respecta următorii termeni de mai jos, precum și toate legile și reglementările aplicabile. De asemenea, utilizarea acestui site de către dumneavoastră trebuie să se facă în conformitate cu „Politica privind Confidențialitatea și Programele Cookie”, detaliată alăturat.

Declinarea răspunderii

Acest site și conținutul său vă sunt oferite “ca atare”. Lilly, împreună cu deținătorii săi de licențe și cu furnizorii săi, în limitele permise de lege, își declină orice (și toate) garanție (garanțiile), expresă(e)sau implicită(e), statuată(e)sau de alt fel. În mod specific, Lilly, împreună cu deținătorii săi de licențe și furnizorii săi, nu fac nici-o afirmație – și nu oferă nici-o garanție – cu privire la acuratețea, nivelul de încredere, siguranța, integralitatea – caracterul complet, actualitatea, sau caracterul adecvat, convenabil sau oportun, ale următoarelor elemente ce sunt furnizate pe site, ori sunt dobândite prin utilizarea site-ului: conținutul informațional, software-ul, textul, grafica, instrumentele, legăturile (link-urile), comunicările; aceste declarații de mai sus se aplică în cazul elementelor descrise, furnizate ori dobândite prin intermediul site-ului ori societății Lilly, sau prin oricare alt sitesau site-uri care au legătură (link) cu acest site. Lilly nu oferă nici o garanție că acest site va fi disponibil neîntrerupt, că nu va prezenta erori, virusuri de calculator sau alte componente ce pot prejudicia buna sa funcționare.

În măsura permisă de legislația aplicabilă, Lilly împreună cu deținătorii săi de licențe și cu furnizorii săi, sau cu oricare altă terță parte menționată pe site, nu vor fi răspunzători în niciun caz pentru niciun fel de pierderi, daune sau cheltuieli rezultate din utilizarea, ori din incapacitatea de a utiliza, site-ul sau conținutul acestuia, sau din orice altă situație, cum ar fi: lipsa de funcționare a site-ului, eroarea, omisiunea, întreruperea, întârzierea în operare sau în transmitere, existența unor virusuri de calculator, defectarea rețelei electrice sau de internet, pierderea de date, alte efecte nedorite, sau pierderea capacității de utilizator al site-ului acesta ori al oricărui site administrat de o terță parte; toate acestea fiind valide indiferent dacă au la bază răspunderea contractuală, legată de vreun prejudiciu sau aferentă oricărei alte abordări ori variații juridice, și indiferent dacă Lilly este informată despre posibilitatea existenței unor astfel de daune sau nu, incluzând, fără a se limita la: daune compensatorii directe, indirecte, incidentale sau conexe, pierderea de venituri sau nerealizarea de beneficii ori profit, daune rezultate din pierderea de date sau din întreruperea activității, pierderea sau deteriorarea bunurilor aflate în proprietate ori din reclamații sau pretenții ale terților de orice fel în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a acestui site. Întreruperea utilizării acestui site este remediul unic și exclusiv.

Conținutul site-ului nu este destinat a se substitui în nici-un fel sfatului medical provenit de la un profesionist din domeniul sănătății umane și nu trebuie să fie interpretat că fiind purtător de recomandări pentru vreun tratament medical anume. Nici conținutul și nici orice alt serviciu oferit de către acest site–ori prin intermediul acestui site–nu sunt destinate identificării ori obținerii vreunui diagnostic ori tratament medical. Căutați și cereți întotdeauna sfatul unei persoane competente din domeniul sănătății umane pentru orice întrebări ați putea avea cu privire la o afecțiune medicală.

Legături către alte sit-uri (link-uri)

Fiind o resursă pusă la dispoziția dumneavoastră în calitate de vizitatori ai noștri, acest sitevă oferă legături (link-uri) către alte site-uri. Datorită faptului că Lilly nu controlează conținutul altor site-uri cu care se poate afla în legătură (link), precum și datorită naturii lor în continuă schimbare, Lilly nu este responsabilă pentru conținutul, practicile sau standardele site-urilor aparținând unor terțe părți. Lilly nu aprobă și nu își însușește conținutul nici unui site aparținând unor terțe părți. Lilly nu este răspunzătoare pentru conținutul site-urilor aparținând unor terțe părți, către care poate face referire ori oferi legături (link-uri), ori al site-urilor încadrate în cadrul site-ului respectiv ori al reclamelor terților, și nu face nici-o afirmație cu privire la conținutul sau acuratețea acestora. Utilizarea de către dumneavoastră a sit-urilor unor terțe părți se face pe propria răspundere și în conformitate cu termenii și condițiile de utilizare pentru respectivele site-uri.

Utilizarea și dezvăluirea informațiilor

Cu excepția celor menționate în mod expres pe site, dacă trimiteți („postați”) către noi informații de orice fel, inclusiv comentarii, observații, sugestii, idei, note, desene, grafice, concepte sau alte informații, sunteți de acord ca, în schimbul dreptului de a accesa site-ul, să oferiți în mod gratuit și exclusiv către Lilly aceste informații, precum și toate drepturile de natură patrimonială ce decurg din ele, în oricare din/toate modalitățile de exploatare și de utilizare aleacestora, în oricarre din/toate teritoriile, și pentru întreaga durată de protecție a acestor drepturi. Astfel de informații trimise („postate”) sunt considerate a fi neconfidențiale iar Lilly nu va avea nici-o obligație de nici-un fel cu privire la acestea.

Lilly va avea libertatea de a reproduce aceste informații, de a le utiliza, dezvălui și distribui unor terțe entități, fără consimțământul dumneavoastră și fără vreo obligație de compensație pentru dumneavoastră sau oricine altcineva, fără a fi limitată în aceste acțiuni în alt mod decât prin prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, sau prin orice altă lege sau reglementare relevantă cu privire la dreptul la viață privată.

Lilly va avea libertatea de a utiliza în orice scop orice cunoștințe specializate („know-how”) sau tehnici conținute în astfel de informații, inclusiv pentru – dar fără a se limita la – dezvoltarea, fabricarea și comercializarea de produse care încorporează astfel de informații. Acest lucru este valabil indiferent dacă trimiteți aceste informații prin e-mail, prin intermediul unui formular de pe site („postare”), avizier electronic sau în orice alt mod. Deși nu reprezintă o obligativitate, Lilly poate monitoriza periodic, analiza și revizui, și decide unilateral dacă modifică ori șterge orice adăugiri („postări”) pe care le faceți pe acest site.

Utilizarea site-ului / Condiții de siguranță

Sunteți de acord că în timpul utilizării acestui sitesă nu adăugați („postați”) și să nu transmiteți niciun material care este ilegal, amenințător, calomnios, defăimător, obscen, pornografic, profanator neavizat sau care ar putea încălca în orice mod orice lege, reglementare sau regulă. Dumneavoastră sunteți singurul responsabil pentru toate materialele pe care le adăugați („postați”) pe site. Sunteți de asemeneade acord să nu încărcați, trimiteți prin e-mail, adăugați („postați”), transmiteți, distribui ori publica prin intermediul site-ului, în orice mod, niciun material care perturbă funcționarea normală a site-ului, inclusiv adăugarea („postarea”) sau transmiterea de materiale care nu au legătură cu subiectul dezbătut sau care restricționează sau împiedică în vreun fel orice alt utilizator de la utilizarea site-ului.

Pentru a obține acces deplin la acest site, este posibil să vi se solicite să vă înregistrați. Sunteți răspunzător pentru menținerea confidențialitățiicontului și a parolei dumneavoastră precum și pentru restricționarea accesului la computerul dumneavoastră. Vă asumați responsabilitatea pentru toate activitățile care au loc în contul/sau cu parola dumneavoastră, iar orice fel de utilizare se consideră a fi utilizarea dumneavoastră. Vă veți asigura că orice utilizare a contului dumneavoastră respectă pe deplin prevederile din acest document, „Termeni de Utilizare”. Transferul contului dumneavoastră către orice altă persoană sau entitate este interzisă.

Atunci când se utilizează site-ul, informațiile vor fi transmise într-un mediu care este în afara controlului și a reglementărilor Lilly și a furnizorilor săi. În consecință Lilly nu își asumă nicio responsabilitate pentru – ori în legătură cu – întârzierea, eșecul, întreruperea sau coruperea datelor sau a altor informații transmise prin intermediul acestui site.

Restricții

Lilly se află amplasată în România. Acest site este destinat pentru uzul exclusiv al utilizatorilor domiciliați în România. Lilly nu face nici-o afirmație conform căreia materialele de pe site sunt adecvate sau disponibile spre a fi utilizate în alte țări.În afara României accesul la conținutul site-ului poate să nu fie legal pentru anumite persoane ori în anumite țări. Dacă accesați acest site din afara României, faceți acest lucru pe propriul risc și sunteți responsabili pentru respectarea legislației aplicabile jurisdicției în care vă aflați. Acest site nu este destinat sau conceput pentru a fi utilizat de –sau pentru a atrage –persoane minore, cu vârsta sub 18 ani.

Minori

Trebuie să știți că acest site nu se adresează și nu este conceput pentru a atrage persoanele sub 18 ani. Nu strângem informații de identificare personală de la persoanele despre care știm că sunt minore.

Litigii și legislația aplicabilă

Acești „Termeni de Utilizare” și orice litigiu sau revendicare care decurg din –sau sunt în legătură cu –aceștia,sau cu obiectul ori constituirea acestora (inclusiv orice litigii sau reclamații non-contractuale),sunt guvernate de normele interne de drept ale României, fără a se recurge la principiile conflictului de legi. În cazul în care o instanță competentă constată că o prevedere din cadrul acestor „Termeni de Utilizare” este nulă, invalidarea unei asemenea prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale acestor „Termeni de Utilizare”. Sunteți de acord în mod expres că instanțeledin România au competență exclusivă în a soluționa următoarele: orice litigiu sau reclamație pe care le-ați putea avea cu –sau față de –Lilly; orice litigiu sau reclamație cu privire la –sau care decurge din –utilizarea de către dumneavoastră a acestui site; orice litigiu sau reclamație care decurge din –sau în legătură cu –acești „Termeni de Utilizare”, cu obiectul sau constituirea acestora (inclusiv litigiile și reclamațiile ne-contractuale).

Acord complet

Cu excepția celor prevăzute în mod expres printr-o notificare legală de pe acest site – de tip aviz juridic – acești „Termeni de Utilizare” împreună cu „Politica privind Confidențialitatea și Programele Cookie”, constituie întregul acord dintre dumneavoastră și Lilly cu privire la modul de utilizare a acestui site și al conținutului său.

Modificări în „Termeni de utilizare”

Lilly poate modifica acești „Termeni de Utilizare” în orice moment, fără a fi nevoie ca dumneavoastră să fiți înștiințați. În cazul în care, în baza propriei opinii, Lilly consideră că ați încălcat sau ați putea încălca oricare dintre condițiile sau termenii prevăzuți în acest acord –„Termeni de Utilizare” –sau în baza deciziei sale unilaterale, Lilly poate rezilia acest acord, poate restricționa accesul la întregul site –ori la o parte a site-ului –sau poate suspenda accesul oricărui utilizator la întregul site –ori la o parte a site-ului, în orice moment, fără înștiințare prealabilă. Puteți rezilia prezentul acord în orice moment prin distrugerea tuturor informațiilor și materialelor primite prin intermediul site-ului și prin încetarea utilizării acestui site.Utilizarea acestui site face de asemenea obiectul „Politicii de Confidențialitate și Programele Cookie”, precum și a declarațiilor privind „Drepturile de autor”.

Acceptare expresă

Prin prezenta sunteți de acord în mod expres cu dispozițiile prezentate în cadrul documentului acesta –„Termeni de Utilizare” –denumite: "Declinarea răspunderii (disclaimer)", "Legături către alte site-uri (Link-uri)", "Utilizarea site-ului în condiții de siguranța", "Restricții" și "Modificări la Termenii de Utilizare".

Ultima actualizare: Februarie 2022