INFORMAȚII PRIVIND PROTECȚIA DREPTURILOR DE AUTOR

Tot conținutul (informații și materiale), respectiv ceea ce citiți sau vedeți pe acest site este protejat fie de drepturile de autor, fie în alt mod, fiind deținute de către Eli Lilly and Company („Lilly”) sau de către o terță parte care a oferit licențe către Lilly – ori a acordat societății Lilly dreptul de a le utiliza. În lipsa unei mențiuni exprese contrare, nimic din ce ați citit sau văzut pe acest site nu poate fi copiat sau utilizat, cu excepția cazului în care se prevede altfel în cadrul acestui document – „Termeni de Utilizare”, sau cu acordul preliminar, în scris, al Lilly.

În lipsa unei mențiuni contrare, exprimată în mod expres, vă acordăm permisiunea de a imprima pagini individuale de pe acest site pentru uzul dumneavoastră personal, ne-comercial, în scopul studiului serviciilor ori produselor oferite de Lilly, ori legat de îngrijirea sănătății sau de educație. Dacă sunteți un profesionist din domeniul sănătății sau un furnizor, puteți imprima pagini individuale din conținutul acestui site – dacă nu este altfel prevăzut în mod expres – și puteți să împărtășiți conținutul (informațiile și materialele) cu alții. Această permisiune nu reprezintă un transfer de titlu de proprietate, iar în baza acestei permisiuni nu veți putea:

  • Utiliza materialele pentru orice scop comercial sau pentru orice afișaj public;

  • Îndepărta din cadrul materialelor nici-o parte guvernată de drepturi de autor, marcă sau alte notații/elemente purtătoare de drepturi de proprietate;

  • Reproduce ("oglindi") materialele pe orice alt server.

Nu vă este acordată nicio altă permisiune cum ar fi aceea de a oferi licențe, vinde, depozita, transforma, reproduce, distribui, importa, închiria, împrumuta, comunica public, difuza, retransmite prin cablu, modifica ori crea lucrări derivate din acest conținut (informații și materiale) sau orice alte drepturi legate de acesta.

Nu facem nicio afirmație și nu oferim nicio garanție conform căreia utilizarea de către dumneavoastră a informațiilor și materialelor afișate pe site nu va încălca drepturile unor terțe părți.

Dacă nu se indică altfel, toate logo-urile, numele, desenele și însemnele de pe site sunt mărci înregistrate deținute, ori folosite în baza unei licențe, de către Lilly. Folosirea sau întrebuințarea în mod incorect a acestor mărci sau a altor informații este strict interzisă. Nimic din acest document nu va fi interpretat ca reprezentând acordarea, de către Lilly sau de către orice altă terță parte, în mod indirect, ori prin relație implicită („estoppel”), sau în oricare alt mod, a unei licențe sau a unui alt drept asupra brevetelor, mărcilor ori altor drepturi de proprietate intelectuală. Cu excepția celor prevăzute în mod expres mai sus, nimic din cele enunțate în prezentul document nu va fi interpretat ca reprezentând acordarea vreunei licențe ori a unui drept asupra oricărui drept de autor aparținând Lilly.

Utilizarea acestui sit face de asemenea obiectul politicilor de „Confidențialitate” (și programe „cookie”), precum și a prevederilor cuprinse în secțiunea „Termeni și condiții de utilizare”, GDPR.


Ultima actualizare: Februarie 2022