Tıbbi Araştırma İlkeleri

Lilly, hasta ihtiyaçlarının ön planda kalmasını sağlamak amacıyla araştırma ve geliştirme süreci boyunca politikalar, standartlar ve koruyucu önlemler oluşturmuştur. Bu, Lilly'nin nasıl ve neden araştırma yaptığı, araştırmacılarla ilişkisi ve araştırma ve geliştirme sonuçlarını nasıl paylaştığı hakkında kapsamlı bir açıklama olan Tıbbi Araştırma İlkelerimiz ile başlar.

Önsöz

Lilly, insanların daha uzun, daha sağlıklı ve daha aktif yaşamlar sürmesini sağlayan yenilikçi ilaçlar üretmekte ve sunmaktadır. Lilly, bu ilaçlarla ilgili önemli bilgiler edinmek amacıyla tıbbi araştırmaları titizlikle yürütür ve araştırmaları, onaylanan endikasyonlar için teşvik eder. Lilly, tıbbi araştırma ile pazarlama ve satış arasındaki uygun ilişkiyle ilgili en yüksek etik ilkelere uyar ve tıbbi araştırmasını, ürünlerinin geliştirilmesiyle ilgili yasalardan kaçınmak için bir araç olarak kullanmaz. Aşağıdaki İlkeler, mevcut şirket politikaları ve sektör kurallarından türetilmiştir ve Lilly'nin tıbbi araştırmasından elde ettiği sonuçları yönetme, fonlama ve iletişim standartlarını tanımlar.

Araştırmanın Gerçekleştirilmesi

  • Lilly, sadece çalışma yürütülmesinin Lilly ürününün satışını tetikleyebileceği düşüncesiyle tıbbi araştırma gerçekleştirmez.

  • Lilly, önemli ve amaca uygun bilimsel sorulara yanıt vermek amacıyla endikasyon dışı tıbbi araştırma gerçekleştirebilir ancak bu tür araştırmaları, Lilly ürününün endikasyon dışı kullanıma yönelik satışını teşvik etmek için gerçekleştirmez.

Lilly'nin medikal departmanı, Lilly'nin sponsor olduğu tıbbi araştırmaların tasarımı, onayı, yürütülmesi ve bilimsel olarak açıklanması ile sorumludur.

  • Lilly sponsorluğunda gerçekleştirilen tıbbi araştırmaların tüm sorumluluğu, şirketin medikal departmanının başında bulunan kişidedir.

  • Harici taraflarca yürütülen tıbbi araştırmalarda bağış desteğinin onaylanmasından Lilly'nin medikal departmanı sorumludur.

Araştırma Sonuçlarının Bildirilmesi

Lilly, hastalar, sağlık mesleği mensupları veya ödeyiciler açısından önemli olan -Lilly ürününün lehine veya aleyhine olsun- tüm tıbbi araştırma sonuçlarını, ilgililerin ürün hakkında daha bilinçli kararlar almaları için doğru, tarafsız ve makul bir şekilde açıklar.

  • Lilly, Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Komitesi'nin tavsiyelerine uymaktadır.

Cam kavanoza bakan bilim insanı

Araştırma Etiği

Daha Fazla Bilgi Edinin

masa başında çalışan iki kadın

Sorumlu Bir Şekilde Çalışmak

Etik ve Uyum