Bezpieczeństwo pacjenta

Kwestie bezpieczeństwa w firmie Lilly

Firma Lilly jest zaangażowana w zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów, a naszym celem jest zagwarantowanie ciągłego monitorowania korzyści i ryzyka związanych ze stosowaniem leków i wyrobów medycznych oraz ich właściwego zrozumienia przez organy nadzoru, osoby wykonujące zawód medyczny, a także pacjentów.

Dbając o bezpieczeństwo pacjentów firma Eli Lilly utrzymuje system monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii, rejestrując i monitorując wszystkie zgłoszenia dotyczące działań niepożądanych, które wystąpiły po zastosowaniu jej produktów leczniczych przez cały cykl życia każdego produktu leczniczego.

W przypadku wystąpienia istotnych kwestii bezpieczeństa firma Lilly informuje o nich lekarzy, pacjentów oraz organy nadzorujące.

PP-MG-PL-0212