Kodeks Dobrych Praktyk INFARMA

Kodeks Dobrych Praktyk INFARMA (do 31.12.2020 Kodeks Przejrzystości) firm farmaceutycznych zrzeszonych w Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

Kodeks Dobrych Praktyk INFARMA to część europejskiego projektu, którego celem jest zwiększenie transparentności współpracy branży farmaceutycznej ze środowiskiem medycznym. Został przygotowany przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), którą w Polsce reprezentuje INFARMA. Zapisy Kodeksu respektują 33 stowarzyszenia należące do EFPIA i ich firmy członkowskie.

Kodeks Dobrych Praktyk INFARMA jest samoregulacją innowacyjnych firm farmaceutycznych zrzeszonych w INFARMIE oraz jego sygnatariuszy. Określa zasady udostępniania informacji na temat współpracy firm farmaceutycznych z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia. Zgodnie z Kodeksem od 2016 roku wszystkie firmy członkowskie INFARMY oraz sygnatariusze Kodeksu, za wiedzą i zgodą przedstawicieli zawodów medycznych oraz organizacji ochrony zdrowia, upubliczniają wysokość wynagrodzeń i innych świadczeń związanych ze współpracą.

Współpraca firm farmaceutycznych z przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia od dawna jest motorem napędowym rozwoju w dziedzinie opieki nad pacjentem i postępu innowacyjnej medycyny. Przedstawiciele zawodów medycznych oraz współpracujące z nimi organizacje dostarczają branży farmaceutycznej cennej, niezależnej i fachowej wiedzy opartej na doświadczeniu klinicznym i praktyce w leczeniu. Co więcej, przedstawiciele zawodów medycznych jako pierwszy punkt kontaktu z pacjentem, dysponują nieocenioną wiedzą na temat rezultatów leczenia pacjentów i prowadzenia terapii. Ta specjalistyczna wiedza pomaga firmom w coraz lepszym dostosowywaniu produktów do potrzeb pacjentów, a tym samym w kompleksowym doskonaleniu opieki nad chorymi.

Kodeks Dobrych Praktyk INFARMA umożliwia rzetelne i transparentne pokazanie zakresu oraz wartości tej współpracy i stanowi ważny krok w kierunku budowy większego zaufania między branżą farmaceutyczną, środowiskiem medycznym a pacjentami.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o Kodeksie Dobrych Praktyk INFARMA prosimy o zapoznanie się z materiałami dostępnymi na stronie internetowej
EFPIA oraz INFARMA

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące metodologii publikowania danych w Eli Lilly Polska zachęcamy do zapoznania się z treścią Noty Metodologicznej

2020 Kodeks Przejrzystości – Raport

2020 Kodeks Przejrzystości – Nota Metodologiczna

2021 Kodeks Przejrzystości – Raport

2021 Kodeks Przejrzystości – Nota Metodologiczna

2022 Kodeks Przejrzystości – Raport

2022 Kodeks Przejrzystości – Nota Metodologiczna

Wszystkie pytania dotyczące realizacji Kodeksu przez firmę Lilly w Polsce należy kierować telefonicznie pod numerem: +48 22 440 33 00 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: communication_pl@lilly.com

PP-MG-PL-0183