Zapobieganie fałszowaniu leków

Niebezpieczeństwa związane ze sfałszowanymi lekami

Sfałszowane produkty lecznicze stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Nie są one kontrolowane przez organy rejestracyjne i często są wytwarzane niezgodnie z prawem, w warunkach niespełniających wymagań sanitarnych. Ich pochodzenie jest nieznane, a ich skład wątpliwy.

Sfałszowane produkty lecznicze stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów, ponieważ mogą zawierać toksyczne składniki, takie jak kwas borowy, środki do polerowania podłóg i ołowiowe farby drogowe. Nigdy nie są one bezpieczne, a ich stosowanie może mieć skutki śmiertelne.

Niestety działania związane z fałszowaniem leków stają się coraz bardziej powszechne. Globalne sieci przestępcze produkują i wprowadzają sfałszowane produkty we wszystkich głównych obszarach terapeutycznych, we wszystkich regionach geograficznych i w ponad 100 krajach. Sprzedaż sfałszowanych leków przyniosła około 200 mld USD nielegalnych zysków tylko w ciągu jednego roku [np. 2016].

Inicjatywy firmy Lilly w zakresie przeciwdziałania fałszowaniu leków

Firma Lilly jest zaangażowana w rozwój innowacyjnych terapii przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów jakości produktów, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów.

Firma Lilly dąży do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu ochrony zdrowia publicznego. Mamy wewnętrzny globalny zespół ds. przeciwdziałania fałszowaniu leków, który bada podejrzewane o sfałszowanie leki firmy Lilly. Wdrożone są procedury pozwalające określić tendencje w produkcji i dystrybucji w celu powstrzymania nielegalnej działalności.

Żaden pojedynczy podmiot nie może powstrzymać fałszowania leków. Z tego powodu firma Lilly współpracuje z organami nadzorującymi i organami ścigania na całym świecie, a także z innymi firmami farmaceutycznymi, aby opracować globalną strategię zapobiegania fałszowaniu leków, która zapewni bezpieczeństwo pacjentów.

Jednocześnie nadal wspieramy międzynarodowe działania edukacyjne poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, takimi jak Światowa Organizacja Zdrowia, stowarzyszenie World Health Professionals Association oraz Światowa Organizacja Celna, aby ostrzec pacjentów i pracowników medycznych o niebezpieczeństwach związanych z zakupem leków od nieuprawnionych podmiotów.

Internet pogłębia ten problem, tworząc anonimowy, globalny rynek handlu sfałszowanymi lekami. Niepokojący jest fakt, że prawie 97% internetowych punktów sprzedaży leków i 62% leków zakupionych przez Internet jest niezgodnych z prawem. Ze względu na rosnące zaawansowanie technologiczne i zwiększające się możliwości dzisiejszych fałszerzy musimy współpracować z innymi organizacjami w celu wykrycia sfałszowanych leków, zatrzymania odpowiedzialnych za nie przestępców i zapewnienia ochrony pacjentom.

PP-MG-PL-0212