Skontaktuj się z nami

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.
Żwirki i Wigury 18 a
02-092 Warszawa
Polska
NIP 526-10-12-594
REGON 010741154
Telefon: (48) 22 440 33 00
Faks: (48) 22 440 35 50
E-mail:
reception_poland@lilly.com

INFORMACJE DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWÓD MEDYCZNY

Naszym celem jest dokładne i obiektywne informowanie Państwa o produktach Eli Lilly. Dostarczając naukową informację medyczną o lekach pragniemy przyczynić się do tego, żeby właściwy lek trafiał do właściwego pacjenta, we właściwej dawce oraz we właściwym czasie.

Serwis Medycznej Informacji Naukowej Lilly - udziela odpowiedzi na pytania dotyczące leków Lilly z zakresu:

  • Sposobów podawania i dawkowania naszych produktów;

  • Bezpieczeństwa stosowania u różnych grup pacjentów;

  • Interakcji lekowych oraz stosowania w chorobach współistniejących;

  • Porównania skuteczności;

  • Mechanizmu działania i metabolizmu substancji czynnej (farmakodynamiki i farmakokinetyki substancji czynnej).

Odpowiadamy także na pytania związane z obszarami terapeutycznymi, w których stosowane są nasze leki.

Formy odpowiedzi:

  • Listy medyczne, będące podsumowaniem informacji zebranych z rzetelnych źródeł (publikacji naukowych, badań klinicznych, internetowych baz medycznych oraz Charakterystyki Produktu Leczniczego).

  • Pełne wersje publikacji naukowych, zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej.

  • Przeglądy literatury naukowej związane z naszymi produktami oraz obszarami terapeutycznymi, w których są stosowane.

Odpowiedzi udzielamy w ciągu 5 dni roboczych, dokładając wszelkich starań, aby ten czas był nie dłuższy niż 48 h.
Lilly Medical Information
Eli Lilly Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 18 A,
02-092 Warszawa
e-mail:
pl_medinfo@lilly.com
tel: (+48 22) 440 33 00
faks: (+48 22) 440 35 50

Informacja o ochronie prywatności

W przypadku pytań dotyczących dowolnego z produktów firmy Lilly skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych sposobów:

Wyślij do nas wiadomość e-mail z pytaniem na adres pl_medinfo@lilly.com

Zadzwoń pod numer: 22 440 3300 Poproś o rozmowę z działem informacji medycznych.

Zgłaszanie problemów związanych z etyką

Jeśli uważasz, że w trakcie prowadzenia naszej działalności biznesowej nie zastosowaliśmy się do obowiązujących przepisów prawa lub nie zachowaliśmy zgodności z naszymi własnymi wartościami, powiadom nas o tym, dzwoniąc na globalną infolinię ds. etyki i zgodności z przepisami (numer telefonu 0800-032-8483) lub korzystając z tej strony internetowej.

Informacja o ochronie prywatności

INFORMACJE DLA PACJENTÓW I ICH RODZIN

Zgłaszanie działań niepożądanych lub reklamacji dotyczących produktu

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przygotował materiały dla pacjentów, dotyczące monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych. Materiały te można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej Urzędu Rejestracji pod adresem: http://www.urpl.gov.pl/pl

PP-MG-PL-0182