REGULAMIN STRONY 

Witamy na stronie internetowej Eli Lilly Polska Sp. z o.o. („Lilly”). Poprzez rozpoczęcie korzystania z niniejszej strony, wyrażają Państwo zgodę na poniższe warunki oraz zobowiązują się Państwo przestrzegać właściwych praw i przepisów. 

Niniejsza strona i jej zawartość przedstawiane są według aktualnego stanu. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo spółka Lilly, jej licencjodawcy oraz dostawcy zrzekają się wszelkich gwarancji. W szczególności spółka Lilly, jej licencjodawcy oraz dostawcy nie składają oświadczeń ani gwarancji co do ścisłości, rzetelności, kompletności, poprawności, odpowiedniości czy terminowego charakteru zawartości, oprogramowania, tekstu, obrazów graficznych, narzędzi, linków lub komunikatów zawartych na lub za pośrednictwem strony internetowej spółki Lilly lub na dowolnej innej stronie czy stronach, do których prowadzi link ze strony Lilly. Lilly nie udziela gwarancji, że strona internetowa będzie dostępna, będzie działać nieprzerwanie i bezbłędnie oraz że będzie wolna od wirusów lub innych szkodliwych elementów. 

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe Lilly, jej licencjodawcy, dostawcy lub osoby trzecie, o których mowa na stronie internetowej, nie będą w żadnym wypadku ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w szczególności w postaci utraconych zysków, odszkodowania z tytułu utraty danych bądź przerwania działalności) spowodowane korzystaniem lub niemożnością korzystania ze strony internetowej bądź jej zawartości lub wynikające z jakiejkolwiek awarii jej działania, błędu, zaniechania, przerwy, skutku, opóźnienia w działaniu lub przekazie, wirusa komputerowego, awarii systemu liniowego, utraty danych lub utraty możliwości korzystania związanych z tą stroną lub dowolną stroną internetową prowadzoną przez jakąkolwiek osobę trzecią, niezależnie od tego, niezależnie od tego, czy byłaby odpowiedzialność umowna, deliktowa lub wynikająca z innej teorii prawnej, a także niezależnie od tego, czy Lilly zostanie poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód czy też nie. Jedynym i wyłącznym środkiem, jaki mogą Państwo zastosować, jest zaprzestanie korzystania z niniejszej strony. 

Treści zawarte na niniejszej stronie internetowej w żadnym wypadku nie zastępują profesjonalnej porady lekarskiej i nie należy ich interpretować jako zaleceń terapeutycznych. Żadne treści zawarte na niniejszej stronie internetowej nie stanowią podstawy do rozpoznania lub leczenia jakiejkolwiek choroby. O poradę związaną ze stanem zdrowia należy zawsze zwracać się do lekarza. 

Niniejsza strona internetowa zawiera także linki do innych stron internetowych stanowiących źródło informacji dla naszych gości. Jednak z uwagi na to, że Lilly nie kontroluje zawartości innych stron internetowych, do których linki może zamieszczać, a także z powodu ich nieustannej zmienności, Lilly nie odpowiada za zawartość, praktyki i standardy zewnętrznych stron internetowych. Spółka Lilly nie potwierdza zawartości żadnych zewnętrznych stron internetowych. Nie ponosi również odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych stron internetowych, do których linki zawiera jej strona internetowa, stron internetowych, o których mowa na jej stronie internetowej, ani za ogłoszenia osób trzecich oraz nie składa oświadczeń co do ich zawartości lub poprawności. Z zewnętrznych stron internetowych korzystają Państwo na własne ryzyko, zgodnie z regulaminami takich stron. 

PP-MG-PL-0109