Zgłaszanie działań niepożądanych

Zgłaszanie działań niepożądanych

Informacje dla osób wykonujących zawód medyczny

W celu dokonania zgłoszenia działania niepożądanego, które wystąpiło u pacjenta po zastosowaniu produktu firmy Eli Lilly lub w celu przekazania dodatkowych informacji o bezpieczeństwie (tj. Stosowanie w trakcie ciąży/karmienia piersią, nadużycie, przedawkowanie, błędy medyczne, itp.) w odniesieniu do produktu firmy Eli Lilly, uprzejmie prosimy o:

 • Przesłanie zgłoszenia do działu monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii firmy Eli Lilly:

 • pocztą elektroniczną na adres: pl_pharmacovigilance@lilly.com

 • pocztą tradycyjną na adres:

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Dział Monitorowania Bezpieczeństwa Farmakoterapii

ul. Żwirki i Wigury 18 A

02-092 Warszawa


 • Prosimy o podanie:

  • danych identyfikujących pacjenta (inicjały, wiek, płeć),

  • danych fachowego pracownika ochrony zdrowia, umożliwiających późniejszy kontakt (imię, nazwisko, adres, numer telefonu),

  • nazwy produktu leczniczego/wyrobu medycznego podejrzewanego o wywołanie działania niepożądanego,

  • opisu działania niepożądanego produktu leczniczego/dodatkowych informacji o bezpieczeństwie stosowania produktu.Zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego firmy Eli Lilly można także dokonać, wypełniając formularz ze
strony internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

outline of red phone

Działanie niepożądane można również zgłosić telefonicznie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem

Informacje dla pacjentów i ich rodzin

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane podczas stosowania produktu firmy Lilly, należy zwrócić się do lekarza lub innego pracownika służby zdrowia.

Wszystkie zgłoszenia działań niepożądanych powinny być skonsultowane z lekarzem.

Jeśli po zastosowaniu produktu firmy Eli Lilly, wystąpiło u Państwa działanie niepożądane lub chcą Państwo zgłosić informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania naszych produktów, uprzejmie prosimy o:

 • Przesłanie zgłoszenia do działu monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii firmy Eli Lilly:

 • pocztą elektroniczną na adres: pl_pharmacovigilance@lilly.com

 • pocztą tradycyjną na adres:

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Dział Monitorowania Bezpieczeństwa Farmakoterapii

ul. Żwirki i Wigury 18 A

02-092 Warszawa


 • Prosimy o podanie:

  • danych identyfikujących pacjenta (inicjały, wiek, płeć),

  • danych fachowego pracownika ochrony zdrowia, umożliwiających późniejszy kontakt (imię, nazwisko, adres, numer telefonu),

  • nazwy produktu leczniczego/wyrobu medycznego podejrzewanego o wywołanie działania niepożądanego,

  • opisu działania niepożądanego produktu leczniczego/dodatkowych informacji o bezpieczeństwie stosowania produktu.Zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego firmy Eli Lilly można także dokonać, wypełniając formularz ze
strony internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

outline of red phone

Działanie niepożądane i reklamacje produktów/wady jakościowe dotyczące produktów Eli Lilly można również zgłosić telefonicznie. W celu uzyskania dalszych informacji lub w razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu:

PP-MG-PL-0212