Najważniejsze fakty

Informacje na temat firmy Lilly

 • Ponad 140 lat tradycji: firma założona 10 maja 1876 r.

 • Siedziba główna w Indianapolis w stanie Indiana, USA

 • Około 33 000 pracowników na całym świecie

 • Ponad 7800 pracowników zaangażowanych w badania i rozwój

 • Badania kliniczne prowadzone w ponad 55 krajach

 • Ośrodki badawczo-rozwojowe zlokalizowane w 8 krajach

 • Zakłady produkcyjne zlokalizowane w 8 krajach

 • Produkty dystrybuowane w 120 krajach

Nasi pracownicy

(na dzień 31 grudnia 2019 r.)

 • W Polsce: 120

 • W USA: 14 625

 • Poza Stanami Zjednoczonymi: 18 917

 • Razem na całym świecie: 33 624

Badania i rozwój

Wydatki w 2019 r., w dolarach amerykańskich

 • 5,595 mln USD rocznie

 • Badania i rozwój jako procent sprzedaży: 25,1%

 • Pracownicy zaangażowani w działalność badawczo-rozwojową: 7811

 • Procent całkowitej liczby pracowników: 23%

Opracowanie innowacyjnego leku

 • Średni koszt odkrycia i opracowania nowego leku: 2.6 mld USD

 • Średni czas od odkrycia do udostępnienia dla pacjentów: 10 lat

PP-MG-PL-0135