Informacje dla pracowników służby zdrowia

Zamów zestaw demonstracyjny Baqsimi i ulotki dla pacjentów i ich opiekunów dotyczące sposobu podawania leku

Egzemplarz demonstracyjny to urządzenie wielokrotnego użytku, z możliwością resetowania, które nie zawiera leku. Ulotka dotycząca sposobu podawania leku, zestaw demonstracyjny oraz film instruktażowy są materiałami, które zawierają ważne informacje o bezpieczeństwie leku i zostały zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Materiały służą do edukacji pacjenta oraz członków jego rodziny i/lub opiekunów, w celu zminimalizowania ryzyka niewłaściwego użycia produktu, prowadzącego do utraty korzyści związanych z zastosowaniem leku.

Baqsimi-pic_to-order-form.jpg

Zestaw zawiera egzemplarz demonstracyjny, ulotkę wyjaśniającą sposób użycia egzemplarza demonstracyjnego, sposób podania leku BAQSIMI oraz najważniejsze wskazówki jakie należy przekazać pacjentowi i/lub jego bliskim.

ZAMÓW >>

PP-MG-PL-0171