Leczenie bólu

Dla osób cierpiących na nieuleczalny ból nie jest to tylko problem fizyczny. Tego typu dolegliwość może istotnie wpływać na każdy aspekt życia. Zdolność do działania, zdolność do pracy, możliwość godnego życia. Wszystko to jest zagrożone.

Uważamy, że ból nie powinien definiować czyjegoś życia. Wierzymy, że możemy zrobić w tym obszarze więcej.

W Lilly rozpoczęliśmy rozmowę na temat nieuleczalnego bólu. Jest to rozmowa, która stawia przed nami wyzwania naukowe oraz społeczne związane z nawracającym i przewlekłym bólem, w tym migreną, klasterowymi bólami głowy i bólem stawów. Dlatego angażując się w rozwój innowacyjnej myśli naukowej staramy się opracowywać nowe zasady postępowania oraz nieopioidowe leki niezbędne do koniecznej zmiany podejścia w kompleksowej terapii bólu i oczekiwanych wyników leczenia.

Nasza motywacja polega na przedefiniowaniu tego, co jest możliwe dla osób cierpiących na ostry i przewlekły ból, aby pomóc im żyć bez wymuszonych kompromisów. Wraz z nową nauką pojawia się nowa nadzieja, a wraz z nową nadzieją pojawiają się nowe oczekiwania.

Patrik JonssonStarszy Wiceprezes i Prezes Lilly Bio-Medicines

PP-MG-PL-0134