Om Lilly

Lilly sammanför omvårdnad och vetenskapliga upptäckter för att skapa läkemedel som gör livet bättre för människor över hela världen.

Tre sedan länge etablerade värderingar vägleder Lilly i allt vi gör:

  • Integrity: Vi bedriver vår verksamhet i enlighet med alla tillämpliga lagar. Vi är transparanta i våra interaktioner med kunder, anställda, aktieägare, samarbetspartner, leverantörer, konkurrenter och de samhällen där vi verkar.

  • Excellence: Vi arbetar med läkemedelsinnovationer, tillhandahåller produkter av hög kvalitet och strävar efter att leverera överlägsna verksamhetsresultat.

  • Respect for people: Vi skapar en miljö som bygger på ömsesidig respekt, öppenhet och individuell integritet. Vi prioriterar välbefinnandet hos alla människor som berörs av eller kommer i kontakt med vårt företag: kunder, anställda, aktieägare, samarbetspartner, leverantörer och lokalsamhällen.

Att upptäcka är vårt kall, det är den anda som har format oss sedan den dag Eli Lilly slog upp dörrarna till vårt första laboratorium. Över 140 år och nästan 100 läkemedel senare fortsätter vi att söka efter nästa stora upptäckt och ännu fler sätt att göra livet bättre för människor runt om i världen.