Patientsäkerhet

Säkerheten är viktig för Lilly

Lilly värnar om patientsäkerheten och vårt mål är att se till att både fördelarna och riskerna med olika läkemedel övervakas kontinuerligt och att tillsynsmyndigheter, vårdgivare och patienter har god insyn.

Lilly har ett system för säkerhetsövervakning av läkemedel som samlar in data under varje produkts livscykel. Systemet är utformat för att kontinuerligt underhålla och utvärdera produktens nytta-/riskförhållande. Om viktiga säkerhetsproblem uppstår meddelar Lilly läkare, patienter och tillsynsmyndigheter.

två personer som går längs stigen på Lilly gården

Rapportering av biverkningar och reklamationer

Läs mer

Injektionsflaskor med orange och lila lock i is

Arbete mot förfalskningar

Läs mer